سه مقالهٔ جدید در وبسایت «عالم بهائی» به بررسی میراث استعمار و دستیابی به آشتی؛ تنوع و یگانگی؛ و مدرنیته می‌پردازد.

انتشارات عالم بهائی: بررسی آشتی، هویت و مدرنیته در مقالات جدید

۲۹ دی ۱۴۰۱

مرکز جهانی بهائی — نشریه آنلاین «عالم بهائی» سه مقاله جدید منتشر کرده است.

مقاله «بحران هویت» بررسی می‌کند که چگونه اصل بهائی یگانگی بشر می‌تواند تنش به ظاهر دشوار میان یگانگی و تنوع را حل کند. نویسنده می‌گوید: «یکی از تناقض‌های موجود این است که در حالی که نیاز به حس عمیق یگانگی نوع بشر بیش از پیش احساس می‌‌شود، دسته‌بندی‌های «ما» و «آنها» در سراسر جهان تکثیر شده و ریشه‌دارتر شده است.»

مقالهٔ دیگری با عنوان «چالش آشتی» میراث استعمار و نژادپرستی در کانادا را تجزیه و تحلیل و فرآیند عمیق و چندوجهی تحول اجتماعی را که لازمهٔ آشتی واقعی است بررسی می‌کند.

مقالهٔ «مدرنیته به مثابه عصر گذار» این پرسش را مطرح می‌کند که آیا می‌‌شود «مدرنیته» را به عنوان دوران نوجوانی جمعی بشر دوباره مفهوم‌سازی کرد؟ نویسنده پیشنهاد می‌کند که چنین دیدگاهی راه را برای الگوهای جدید و گسترده‌ای از فعالیت فکری باز می‌کند که می‌تواند به ساختن پایه‌های تمدنی متناسب با بلوغ جمعی بشریت کمک کنند.

وب سایت «عالم بهائی» مجموعه‌ای از مقالات کوتاه و بلند را ارائه می‌دهد که موضوعات مرتبط با پیشرفت و رفاه بشریت را بررسی کرده، پیشرفت‌های جامعهٔ جهانی بهائی در سطح فکر و عمل را مورد توجه قرار می‌دهد و تاریخ پویای دیانت بهائی را بازتاب می‌دهد.