آرامگاه حضرت عبدالبهاء: شروع ساخت‌وساز مرکز بازدیدکنندگان در عکا

۲۴ آذر ۱۴۰۱
کار بر روی مرکز بازدیدکنندگان در عکا آغاز شده است. این ساختمان پذیرای زائران و بازدیدکنندگان از آرامگاه حضرت عبدالبهاء و باغ رضوان خواهد بود.

مرکز جهانی بهائی — اکنون کار بر روی مرکز بازدیدکنندگان در عکا آغاز شده است. این ساختمان پذیرای زائران و بازدیدکنندگان از آرامگاه حضرت عبدالبهاء و باغ رضوان خواهد بود.

پس از اتمام ساخت آرامگاه، بازدیدکنندگان که بسیاری از آنها مسافت‌هایی دور را برای ابراز عشق و ارادت خود طی کرده‌اند، به مرکز بازدیدکنندگان در عکا وارد می‌شوند تا خود را برای دعا و تفکر و تعمق در آرامگاه ابدی حضرت عبدالبهاء آماده کنند.

این آرامگاه در مجاورت باغ رضوان قرار دارد، باغی که توسط حضرت عبدالبهاء به عنوان مکانی برای استراحت حضرت بهاءالله در سال‌های پایانی زندگی‌ سراسر تبعید و حبس‌شان آماده شده بود.

مرکز بازدیدکنندگان در گوشهٔ شمال شرقی محوطه، مستقیماً در شمال باغ رضوان و شرق آرامگاه حضرت عبدالبهاء واقع خواهد شد. این مجموعه شامل سه ساختمان خواهد بود: مرکز پذیرایی از زائران که بزرگ‌ترین ساختمان خواهد بود، مرکزی برای بازدید عموم که در نزدیکی شمالی‌ترین در ورودی محوطه قرار خواهد داشت و ساختمانی برای تأسیسات واقع در امتداد دیواره شرقی.

مقدمات و زیرساخت‌های برق، آب و زهکشی قبلاً تکمیل شده‌اند و ساخت ستون‌های پایهٔ ساختمان از اوایل این هفته آغاز شده است. تصاویر زیر عکس‌هایی از طرح کامپیوتری و وضعیت فعلی این پروژه را نشان می‌دهند.

(طرح کامپیوتری) این طرح، مشرف به غرب، موقعیت ساختمان‌های جدید را در ارتباط با باغ رضوان و آرامگاه حضرت عبدالبهاء نشان می‌دهد. پس از اتمام پروژه، زائران و بازدیدکنندگان از در شرقی وارد محوطه خواهند شد، جایی که می‌توانند پیش از ادامه مسیرشان به سمت آرامگاه، از مرکز بازدیدکنندگان عکا بازدید کنند. این مسیر به گونه‌ای طراحی شده است که به بازدیدکنندگان اجازه دهد به تدریج ذهن و قلبشان را برای زیارت آرامگاه آماده کنند.

(طرح کامپیوتری) این طرح، مشرف به غرب، موقعیت ساختمان‌های جدید را در ارتباط با باغ رضوان و آرامگاه حضرت عبدالبهاء نشان می‌دهد. پس از اتمام پروژه، زائران و بازدیدکنندگان از در شرقی وارد محوطه خواهند شد، جایی که می‌توانند پیش از ادامه مسیرشان به سمت آرامگاه، از مرکز بازدیدکنندگان عکا بازدید کنند. این مسیر به گونه‌ای طراحی شده است که به بازدیدکنندگان اجازه دهد به تدریج ذهن و قلبشان را برای زیارت آرامگاه آماده کنند.

تصویر بالا مقدمات آماده‌سازی محوطه برای ساختمان‌های مرکز بازدیدکنندگان را نشان می‌دهد.

تصویر بالا مقدمات آماده‌سازی محوطه برای ساختمان‌های مرکز بازدیدکنندگان را نشان می‌دهد.

(طرح کامپیوتری) زائران و بازدیدکنندگان از مرکز بازدیدکنندگان به سمت مسیر تاریخی (در وسط-راست) که حداقل از زمان حضرت عبدالبهاء وجود داشته است، حرکت خواهند کرد.

(طرح کامپیوتری) زائران و بازدیدکنندگان از مرکز بازدیدکنندگان به سمت مسیر تاریخی (در وسط-راست) که حداقل از زمان حضرت عبدالبهاء وجود داشته است، حرکت خواهند کرد.

با شروع کار بر روی فونداسیون مرکز بازدیدکنندگان، ساخت و ساز خود آرامگاه نیز به سرعت پیش می‌رود. شهر قدیمی عکا در سمت راست در پس‌زمینه عکس دیده می‌شود.

با شروع کار بر روی فونداسیون مرکز بازدیدکنندگان، ساخت و ساز خود آرامگاه نیز به سرعت پیش می‌رود. شهر قدیمی عکا در سمت راست در پس‌زمینه عکس دیده می‌شود.

(طرح کامپیوتری) این طرح نمایی از در ورودی شمالی، مسیر تاریخی در مرکز، خاکریز شرقی آرامگاه در سمت راست و مرکز بازدیدکنندگان عکا در سمت چپ را نشان می‌دهد.

(طرح کامپیوتری) این طرح نمایی از در ورودی شمالی، مسیر تاریخی در مرکز، خاکریز شرقی آرامگاه در سمت راست و مرکز بازدیدکنندگان عکا در سمت چپ را نشان می‌دهد.

(طرح کامپیوتری) مرکز بازدید عمومی که در این طرح نشان داده شده ‌است در نزدیکی در ورودی شمالی قرار دارد. راهنماها در اینجا تاریخچه و اهمیت این مکان را به بازدیدکنندگان توضیح می‌دهند.

(طرح کامپیوتری) مرکز بازدید عمومی که در این طرح نشان داده شده ‌است در نزدیکی در ورودی شمالی قرار دارد. راهنماها در اینجا تاریخچه و اهمیت این مکان را به بازدیدکنندگان توضیح می‌دهند.

(طرح کامپیوتری) از ساختمان مرکز بازدید عموم به سمت غرب می‌توان نمای شرقی آرامگاه را مشاهده کرد.

(طرح کامپیوتری) از ساختمان مرکز بازدید عموم به سمت غرب می‌توان نمای شرقی آرامگاه را مشاهده کرد.

مسیری تاریخی به باغ رضوان و ورودی آرامگاه حضرت عبدالبهاء منتهی می‌شود.

مسیری تاریخی به باغ رضوان و ورودی آرامگاه حضرت عبدالبهاء منتهی می‌شود.

در سال ۱۸۷۵، هشت سال پس از حبس حضرت بهاءالله در زندان شهر-عکا، حضرت عبدالبهاء این باغ زیبا را برای پدرشان که تا آن زمان بیش از دو دهه زندان و تبعید را متحمل شده بود بنا کردند. حضرت بهاءالله این باغ را «رضوان» به معنای بهشت نامیدند.

در سال ۱۸۷۵، هشت سال پس از حبس حضرت بهاءالله در زندان شهر-عکا، حضرت عبدالبهاء این باغ زیبا را برای پدرشان که تا آن زمان بیش از دو دهه زندان و تبعید را متحمل شده بود بنا کردند. حضرت بهاءالله این باغ را «رضوان» به معنای بهشت نامیدند.

حضرت بهاءالله از باغ به عنوان جزیرهٔ خضرأ (سرسبز) نیز یاد کردند.

حضرت بهاءالله از باغ به عنوان جزیرهٔ خضرأ (سرسبز) نیز یاد کردند.

حضرت بهاءالله زمانی که از این باغ بازدید می‌کردند در اتاق‌های بالایی این ساختمان اقامت داشتند.

حضرت بهاءالله زمانی که از این باغ بازدید می‌کردند در اتاق‌های بالایی این ساختمان اقامت داشتند.

همزمان کار ساخت‌وساز خود آرامگاه نیز در حال پیشروی است و داربست‌هایی برای تسهیل کار روی سقف مشبک بالای میدانگاه اصلی آماده شده‌اند.

همزمان کار ساخت‌وساز خود آرامگاه نیز در حال پیشروی است و داربست‌هایی برای تسهیل کار روی سقف مشبک بالای میدانگاه اصلی آماده شده‌اند.