آرامگاه حضرت عبدالبهاء: کار بر روی لایهٔ پایه‌ای خاکریز غربی رو به اتمام است

۲۴ آبان ۱۴۰۱

مرکز جهانی بهائی — کار ساخت و ساز آرامگاه حضرت عبدالبهاء ادامه دارد و لایهٔ پایه‌ای بتنی خاکریز غربی تقریباً به اتمام رسیده است. خاکریزها پس از تکمیل به سقف مشبکی که بنای مرکزی را در بر خواهد گرفت متصل خواهند شد و بقایای پیکر مقدس حضرت عبدالبهاء برای همیشه در این بنا به خاک سپرده خواهد شد.

پیشرفت ساخت‌و‌ساز آرامگاه در تصاویر زیر نشان داده شده‌ است.

در آماده‌سازی خاکریز‌ها، ابتدا بلوک‌های پلی‌استایرن منبسط شده (EPS) مونتاژ و لایه‌بندی شده تا سطح شیب‌داری ایجاد کند. سپس، با استفاده از پمپی مخصوص، شن روی قالب ریخته می‌شود تا سطحی صاف و پیوسته ایجاد شود. سپس با قرار گرفتن آستر بتن از شن جدا می‌شود. شبکه‌ای از میلگرد برای تقویت بتن روی آستر قرار می‌گیرد که در نهایت بتن روی آن ریخته می‌شود. سطح بتنی به گونه‌ای طراحی شده که به وسایل نقلیهٔ خدماتی کوچک اجازه می‌دهد تا بدون آسیب رساندن به آن روی خاکریز حرکت کنند. پس از تکمیل، خاکریز با خاک پوشانده شده و سپس با چمن، بوته‌ها و سایر گیاهان تزئین خواهد شد.

در آماده‌سازی خاکریز‌ها، ابتدا بلوک‌های پلی‌استایرن منبسط شده (EPS) مونتاژ و لایه‌بندی شده تا سطح شیب‌داری ایجاد کند. سپس، با استفاده از پمپی مخصوص، شن روی قالب ریخته می‌شود تا سطحی صاف و پیوسته ایجاد شود. سپس با قرار گرفتن آستر بتن از شن جدا می‌شود. شبکه‌ای از میلگرد برای تقویت بتن روی آستر قرار می‌گیرد که در نهایت بتن روی آن ریخته می‌شود. سطح بتنی به گونه‌ای طراحی شده که به وسایل نقلیهٔ خدماتی کوچک اجازه می‌دهد تا بدون آسیب رساندن به آن روی خاکریز حرکت کنند. پس از تکمیل، خاکریز با خاک پوشانده شده و سپس با چمن، بوته‌ها و سایر گیاهان تزئین خواهد شد.

تصویری از طرح آرامگاه که در آن خاکریز غربی مشخص شده ‌است.

تصویری از طرح آرامگاه که در آن خاکریز غربی مشخص شده ‌است.

قالب‌بندی‌های پلی استایرن منبسط‌شده (EPS) در حال کار گذاشته شدن در جایگاهشان توسط جرثقیل. این بلوکه‌ها به خاکریز شکل اولیهٔ خود را می‌دهند.

قالب‌بندی‌های پلی استایرن منبسط‌شده (EPS) در حال کار گذاشته شدن در جایگاهشان توسط جرثقیل. این بلوکه‌ها به خاکریز شکل اولیهٔ خود را می‌دهند.

شن توسط یک جرثقیل روی قالب‌بندی ریخته می‌شود.

شن توسط یک جرثقیل روی قالب‌بندی ریخته می‌شود.

کارگران شن را روی قالب‌های پلی‌استایرن ریخته، شیب را صاف کرده و آن را برای بتن ریزی آماده می‌کنند.

کارگران شن را روی قالب‌های پلی‌استایرن ریخته، شیب را صاف کرده و آن را برای بتن ریزی آماده می‌کنند.

لایهٔ آستر و میل‌گرد، خاکریز غربی را می‌پوشاند.

لایهٔ آستر و میل‌گرد، خاکریز غربی را می‌پوشاند.

دیوارهٔ تاشوی خاکریزی غربی مواد ضد آب بیشتری دریافت می‌کند تا اطمینان حاصل شود که آب نمی‌تواند وارد میدانگاه شود.

دیوارهٔ تاشوی خاکریزی غربی مواد ضد آب بیشتری دریافت می‌کند تا اطمینان حاصل شود که آب نمی‌تواند وارد میدانگاه شود.

پمپ کردن بتن در شیب خاکریز.

پمپ کردن بتن در شیب خاکریز.

نمایی از خاکریز غربی در حالی که خورشید در افق حال غروب است. حیفا را می‌توان در دوردست در سمت چپ در سوی دیگر خلیج مشاهده کرد.

نمایی از خاکریز غربی در حالی که خورشید در افق حال غروب است. حیفا را می‌توان در دوردست در سمت چپ در سوی دیگر خلیج مشاهده کرد.

برای تقویت بتن‌ پاشیده که دیوارها را خواهد پوشاند میلگرد‌هایی روی دیوار خاکریز شرقی قرار خواهد گرفت.

برای تقویت بتن‌ پاشیده که دیوارها را خواهد پوشاند میلگرد‌هایی روی دیوار خاکریز شرقی قرار خواهد گرفت.

قالب‌ها برای سقف مشبک در محل پروژه آماده می‌شود. بلوک‌های پلی‌استایرن منبسط‌شده با دقت بر اساس ابعاد مورد نیاز برای سقف مشبک بریده می‌شوند. سپس بلوک‌ها با پشم‌‌شیشه تقویت شده تا به کارگران اجازه دهد در حین نصب میلگردها روی قالب‌ها راه بروند و آن‌ها را برای بتن‌ریزی آماده کنند.

قالب‌ها برای سقف مشبک در محل پروژه آماده می‌شود. بلوک‌های پلی‌استایرن منبسط‌شده با دقت بر اساس ابعاد مورد نیاز برای سقف مشبک بریده می‌شوند. سپس بلوک‌ها با پشم‌‌شیشه تقویت شده تا به کارگران اجازه دهد در حین نصب میلگردها روی قالب‌ها راه بروند و آن‌ها را برای بتن‌ریزی آماده کنند.

خاکریز شرقی در حال حاضر به عنوان محل آماده‌سازی قالب‌های پلی‌استایرن منبسط‌شده برای سطح مشبک استفاده می‌شود.

خاکریز شرقی در حال حاضر به عنوان محل آماده‌سازی قالب‌های پلی‌استایرن منبسط‌شده برای سطح مشبک استفاده می‌شود.

داربست‌های اطراف ستون‌های مرکزی در حال ساخته شدن هستند. این ستون‌ها در نهایت پایه‌هایی برای سقف مشبک خواهند بود.

داربست‌های اطراف ستون‌های مرکزی در حال ساخته شدن هستند. این ستون‌ها در نهایت پایه‌هایی برای سقف مشبک خواهند بود.

ساخت باغچه‌های گل‌و‌گیاه در میدانگاه شمالی رو به اتمام است. آنها با ماده‌ای سیاه رنگ و ضد آب روکش شده‌اند. این لایه‌ها در حال حاضر پوشانده شده است تا آفتاب به آن صدمه نزند.

ساخت باغچه‌های گل‌و‌گیاه در میدانگاه شمالی رو به اتمام است. آنها با ماده‌ای سیاه رنگ و ضد آب روکش شده‌اند. این لایه‌ها در حال حاضر پوشانده شده است تا آفتاب به آن صدمه نزند.

خورشید در حال غروب روی دریای مدیترانه بر خاکریز غربی نور می‌تاباند.

خورشید در حال غروب روی دریای مدیترانه بر خاکریز غربی نور می‌تاباند.

نمایی دیگر از خاکریز غربی در غروب.

نمایی دیگر از خاکریز غربی در غروب.