آرامگاه حضرت عبدالبهاء: شروع ساخت‌وساز مرکز بازدیدکنندگان در عکا

۲۴ آذر ۱۴۰۱