جامعهٔ جهانی بهائی در بزرگداشت هفتاد و پنجمین سال تأسیس سازمان ملل متحد نگاهی دارد به مسیر دستیابی به یک نظم جهانی عادلانه

۳۱ شهریور ۱۳۹۹
جامعهٔ جهانی بهائی بیانیه‌ای برای بزرگداشت هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد با عنوان «حکمروایی شایسته: بشر و مسیر دستیابی به یک نظم جهانی عادلانه» صادر کرده است.

جامعهٔ جهانی بهائی، نیویورک — جامعهٔ جهانی بهائی به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد، بیانیه‌ای صادر کرده است. در این بیانیه آمده که تداوم فعالیت سازمان ملل متحد علیرغم چالش‌های بیشمار و قدمت آن که ۳ برابر بیشتر از طول عمر ۲۵ سالهٔ «جامعهٔ ملل»- اولین تلاش جدی بشر برای حکمروایی جهانی- است دستاوردی تحسین‌برانگیز است.

این بیانیه خاطرنشان می‌سازد که برای حل چالش‌های جدی عصر ما و استفادهٔ بهینه از فرصت‌های پیشرفت در سال‌های آتی نیاز است که نظام‌های همکاری جهانی تقویت شوند.

این بیانیه عناصر لازم برای حرکت به سوی صلح جهانی پایدار را بررسی می‌‌کند؛ برخی از این عناصر عبارتند از: تصدیق یگانگی و بهم‌وابستگی خانوادهٔ نوع بشر؛ دغدغه‌مند همگان بودن بدون هیچ تمایزی؛ توانایی ملت‌ها برای یادگیری از یکدیگر، پذیرش اشتباهات و موانع به عنوان جوانب اجتناب‌ناپذیر فرایند یادگیری و تلاش آگاهانه برای اطمینان از اینکه پیشرفت مادی با پیشرفت معنوی و اجتماعی همراه باشد.

در این بیانیه آمده: «حال همکاری در مقیاسی امکان‌پذیر است که در اعصار پیشین حتی در تصور نیز نمی‌گنجید، این موضوع دورنماهای بی‌نظیری از پیشرفت را گشوده است. وظیفهٔ پیش‌روی جامعهٔ ملل… این است که اطمینان حاصل کند که دستگاه‌ قدرت و سیاست‌های بین‌المللی، بیش از پیش به سوی همکاری و وحدت هدایت می‌شود.»

جامعهٔ جهانی بهائی، در بیانیه‌اش، حال را زمانی مناسب برای این می‌داند که جامعهٔ بین‌المللی جهت رسیدن به توافق در زمینهٔ سازماندهی بهتر خود تلاش کند و شماری از ابتکارت و نوآوری‌ها را برای بررسی بیشتر پیشنهاد می‌دهد. برای مثال، ایجاد شورایی جهانی با هدف توجه به تاثیر سیاستگذاری‌ها بر نسل‌های آتی و بررسی امور مربوط به آینده و مسائلی همچون آمادگی برای بحران‌های جهانی، استفاده از تکنولوژی‌های نوین یا آیندهٔ تحصیلات و اشتغال.

این بیانیه با عنوان «حکمروایی شایسته: بشر و مسیر دستیابی به یک نظم جهانی عادلانه» همزمان با برگزاری بزرگداشت هفتاد و پنجمین سال تاسیس سازمان ملل متحد در مجمع عمومی این سازمان منتشر می‌شود. این بیانیه همزمان برای دبیرکل سازمان ملل متحد و نمایندگان کشورهای عضو این سازمان ارسال شد.

در حالی که بحران سلامت جهانی باعث درک عمیق‌تری از بهم وابستگی بشر شده، این سالگرد گفتگویی پیرامون ساختارهای بین‌المللی و اصلاحات ممکن در سازمان ملل را دامن زده است.

این بیانیه یکی از چندین مورد مشارکتی است که جامعهٔ جهانی بهائی در این گفتگوها داشته است. جامعهٔ جهانی بهائی مفاهیم عمیق موجود در این بیانیه را در جلسهٔ آنلاینی که ماه آینده با حضور مسئولین و نمایندگان کشورها در سازمان ملل برگزار خواهد شد، بررسی خواهد نمود.