بیانیهٔ جدید جامعهٔ جهانی بهائی به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه اصل برابری جنسیتی باید در فرآیندهای حکمروایی برای پاسخ‌ موثر به بحران اقلیمی ادغام شود.

برابری زنان و مردان برای پاسخ به بحران‌های اقلیمی ضروری است

۲۷ بهمن ۱۴۰۰

جامعهٔ جهانی بهائی، نیویورک — جامعهٔ جهانی بهائی نیویورک - جامعهٔ جهانی بهائی در بیانیه‌ای جدید پیشنهاد می‌کند که اصل برابری زنان و مردان باید آگاهانه در فرآیندهای حکمروایی برای پرورش تاب‌آوری در مواجهه با بحران اقلیمی گنجانده شود.

سفیرا رامشفر از نمایندگان جامعهٔ جهانی بهائی می‌گوید: «در دوران همه‌گیری جهانی بیماری کرونا و در فجایع اخیر ناشی از تغییرات اقلیمی، لحظات زیادی وجود داشته که بشر توانایی خود را برای گرد هم آمدن نشان داده است. آنچه این لحظات نشان داد این است که فرهنگی مبتنی بر برابری تا چه اندازه برای پاسخی مؤثر به این بحران‌ها ضروری است.»

 بیانیهٔ جدید جامعهٔ جهانی بهائی به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه اصل برابری جنسیتی باید در فرآیندهای حکمروایی برای پاسخ‌ موثر به بحران اقلیمی ادغام شود. نمایش اسلاید
۴ تصاویر

بیانیهٔ جدید جامعهٔ جهانی بهائی به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه اصل برابری جنسیتی باید در فرآیندهای حکمروایی برای پاسخ‌ موثر به بحران اقلیمی ادغام شود.

این بیانیه، بخشی از مشارکت جامعهٔ جهانی بهائی در شصت و ششمین نشست کمیسیون سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت زنان است که در ماه مارس برگزار خواهد شد. این «کمیسیون» اصلی‌ترین مجمع سالانهٔ جهانی سازمان ملل برای ارتقای برابری جنسیتی و توان‌افزایی زنان است. این مجمع حقوق زنان را ترویج داده و استانداردهای جهانی برابری را تعیین می‌کند.

بیانیهٔ جامعهٔ جهانی بهائی با عنوان «کانون تاب‌آوری: بحران اقلیمی به عنوان تسریع‌کنندهٔ فرهنگ برابری» نیاز به مشارکت بیشتر زنان در فرآیندهای حکمروایی، اقتصاد، آموزش و پرورش و اجتماع را خاطر نشان کرده و بررسی می‌کند که چگونه در میان خطرات فزایندهٔ تغییرات اقلیمی «واضح‌تر می‌شود که زمانی که رهبری زنان در تمام سطوح اجتماع مورد استقبال و تشویق قرار بگیرد چقدر کل بشریت سود می‌برد...»

در این عکس نشست‌های مختلفی به میزبانی جوامع بهائی در سراسر جهان نشان داده شده‌ است که در آن‌ها به اصول مشورت و برابری جنسیتی پرداخته می‌شود. نمایش اسلاید
۴ تصاویر

در این عکس نشست‌های مختلفی به میزبانی جوامع بهائی در سراسر جهان نشان داده شده‌ است که در آن‌ها به اصول مشورت و برابری جنسیتی پرداخته می‌شود.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «فهم اینکه تعدد دیدگاه‌ها، پیش‌نیازِ بررسی مؤثر چالش‌های اجتماع است، باید از مشخصات هر فضای مشورتی باشد. این بخشی از تلاش‌ها برای متحول ساختن فضاهایی که از لحاظ تاریخی تحت تسلط مردان بوده‌اند، به محیط‌های شمول‌گرایی است که همه در آن‌ها احساس توانایی برای اقدام می‌کنند، فضاهایی که مردان با کسب انگیزه از روحیهٔ تفاهم، یاد می‌گیرند که حقیقتاً با زنان مشورت نموده و هماهنگ با آن‌ها عمل کنند.»

جامعهٔ جهانی بهائی بیان می‌کند که دقیقأ در دوران پرآشوب است که فرصت‌های عمیقی برای بازتعریف ارزش‌های جمعی از طریق بازبینی پیش‌فرض‌های زیربنایی آنها وجود دارد.