معابد بهائی: معابد بهائی به کانون‌هایی برای بزرگداشت صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء تبدیل می‌شوند.

معابد بهائی: کانون‌های مراسم بزرگداشت صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء

۹ آذر ۱۴۰۰

آپیا, ساموآ — درست پس از نیمه‌شب شنبه به وقت ساموآ، معبد بهائی در آپیا اولین معبد بهائی جهان بود که مراسم صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء را برگزار کرد.

در ۱۹ ساعت بعد، معابد بهائی در تانا واقع در وانواتو؛ سیدنی در استرالیا؛ باتامبانگ در کامبوج؛ دهلی‌نو در هند؛ ماتونداسوی در کنیا؛ کامپالا در اوگاندا؛ فرانکفورت در آلمان؛ سانتیاگو در شیلی؛ نورته‌دل‌کائوکا در کلمبیا؛ پاناماسیتی در پاناما؛ و ویلمت در ایالات متحدهٔ آمریکا، به کانون‌هایی برای برگزاری مراسم بزرگداشت صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء تبدیل شدند و مردمان مختلف را برای تأمل عمیق دربارهٔ زندگی حضرت عبدالبهاء گرد هم آوردند.

مجموعه تصاویر زیر گوشه‌‌هایی از این بزرگداشت‌ها را در معابد بهائی در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد.

آپیا، ساموآ

داستان‌هایی از زندگی حضرت عبدالبهاء توسط افرادی از سنین مختلف به اشتراک گذاشته شد.

داستان‌هایی از زندگی حضرت عبدالبهاء توسط افرادی از سنین مختلف به اشتراک گذاشته شد.

همان روز پیش‌تر جلسهٔ دعایی در معبد برگزار شد.

همان روز پیش‌تر جلسهٔ دعایی در معبد برگزار شد.

تانا، وانوواتو

نمای داخلی از معبد بهائی تانا در وانواتو که اخیراً و همزمان با بزرگداشت صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء افتتاح شد.

نمای داخلی از معبد بهائی تانا در وانواتو که اخیراً و همزمان با بزرگداشت صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء افتتاح شد.

شرکت‌کنندگان برای برنامه‌ای که صبح روز بعد از مراسم بزرگداشت در معبد برگزار شد از راه می‌رسند.

شرکت‌کنندگان برای برنامه‌ای که صبح روز بعد از مراسم بزرگداشت در معبد برگزار شد از راه می‌رسند.

مقامات دولتی، نمایندگان شوراهای ملی و محلی و اعضای سازمان‌های جامعهٔ مدنی در این برنامه حضور پیدا کردند.

مقامات دولتی، نمایندگان شوراهای ملی و محلی و اعضای سازمان‌های جامعهٔ مدنی در این برنامه حضور پیدا کردند.

مقامات دولتی، رؤسای قبایل و اعضای جامعهٔ بهائی در برنامهٔ صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء.

مقامات دولتی، رؤسای قبایل و اعضای جامعهٔ بهائی در برنامهٔ صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء.

سیدنی، استرالیا

معبد بهائی سیدنی در استرالیا، در شب بزرگداشت صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء.

معبد بهائی سیدنی در استرالیا، در شب بزرگداشت صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء.

نیایش و قسمت‌هایی از آثار بهائی در طی برنامهٔ بزرگداشت قرائت شد.

نیایش و قسمت‌هایی از آثار بهائی در طی برنامهٔ بزرگداشت قرائت شد.

برنامهٔ ویژه‌ای برای کودکان در معبد ‌برگزار شد که در آن کودکان حکایت‌هایی از زندگی حضرت عبدالبهاء نقل کردند.

برنامهٔ ویژه‌ای برای کودکان در معبد ‌برگزار شد که در آن کودکان حکایت‌هایی از زندگی حضرت عبدالبهاء نقل کردند.

گروه کُر معبد در برنامهٔ بزرگداشت صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء.

گروه کُر معبد در برنامهٔ بزرگداشت صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء.

باتامبانگ، کامبوج

ساکنان منطقه برای شرکت در برنامهٔ بزرگداشت عصرگاهی به معبد بهائی باتامبانگ وارد می‌شوند.

ساکنان منطقه برای شرکت در برنامهٔ بزرگداشت عصرگاهی به معبد بهائی باتامبانگ وارد می‌شوند.

یک جلسهٔ دعا در معبد باتامبانگ.

یک جلسهٔ دعا در معبد باتامبانگ.

شرکت‌کنندگان در برنامهٔ شامگاهی.

شرکت‌کنندگان در برنامهٔ شامگاهی.

دهلی‌نو، هندوستان

نمایی در شب از معبد بهائی که به دلیل طراحی‌اش با نام «نیلوفر آبی» شناخته می‌شود.

نمایی در شب از معبد بهائی که به دلیل طراحی‌اش با نام «نیلوفر آبی» شناخته می‌شود.

برنامهٔ بزرگداشت در معبد دهلی‌نو شامل دعا و نیایش و قرائت قسمت‌هایی از آثار بهائی بود.

برنامهٔ بزرگداشت در معبد دهلی‌نو شامل دعا و نیایش و قرائت قسمت‌هایی از آثار بهائی بود.

اجرای گروه کُر به عنوان بخشی از برنامهٔ رسمی مراسم بزرگداشت.

اجرای گروه کُر به عنوان بخشی از برنامهٔ رسمی مراسم بزرگداشت.

شرکت‌کنندگان در تور بازدید از معبد بهائی همراه با یک راهنما. این برنامه شامل بازدید از نمایشگاهی دربارهٔ حضرت عبدالبهاء نیز بود.

شرکت‌کنندگان در تور بازدید از معبد بهائی همراه با یک راهنما. این برنامه شامل بازدید از نمایشگاهی دربارهٔ حضرت عبدالبهاء نیز بود.

ماتوندا‌سوی، کنیا

آثار بهائی در جلسهٔ دعایی در داخل معبد قرائت شد.

آثار بهائی در جلسهٔ دعایی در داخل معبد قرائت شد.

برنامه‌های مراسم بزرگداشت شامل اجرای موسیقی توسط جوانان نیز بود.

برنامه‌های مراسم بزرگداشت شامل اجرای موسیقی توسط جوانان نیز بود.

کامپالا، اوگاندا

ساکنان کامپالا برای برنامهٔ بزرگداشت به معبد وارد می‌شوند.

ساکنان کامپالا برای برنامهٔ بزرگداشت به معبد وارد می‌شوند.

شرکت‌کنندگان جلسه‌ٔ دعا در داخل معبد بهائی جمع شدند.

شرکت‌کنندگان جلسه‌ٔ دعا در داخل معبد بهائی جمع شدند.

پس از برنامهٔ دعا و نیایش، جلسه‌ای در محوطه‌ٔ معبد بهائی‌ برگزار شد که در آن جوانان داستان‌هایی دربارهٔ زندگی حضرت عبدالبهاء را با دیگران به اشتراک گذاشتند.

پس از برنامهٔ دعا و نیایش، جلسه‌ای در محوطه‌ٔ معبد بهائی‌ برگزار شد که در آن جوانان داستان‌هایی دربارهٔ زندگی حضرت عبدالبهاء را با دیگران به اشتراک گذاشتند.

فرانکفورت، آلمان

نمایی هوایی از معبد بهائی فرانکفورت در شب.

نمایی هوایی از معبد بهائی فرانکفورت در شب.

برنامهٔ رسمی بزرگداشت در داخل معبد برگزار شد.

برنامهٔ رسمی بزرگداشت در داخل معبد برگزار شد.

برنامهٔ ویژه‌ای برای کودکان ترتیب داده شود بود که شامل فعالیت‌های هنری مانند ساخت فانوس بود.

برنامهٔ ویژه‌ای برای کودکان ترتیب داده شود بود که شامل فعالیت‌های هنری مانند ساخت فانوس بود.

سانتیاگو، شیلی

معبد بهائی سانتیاگو در شیلی، در دامنهٔ کوه‌های آند.

معبد بهائی سانتیاگو در شیلی، در دامنهٔ کوه‌های آند.

برنامهٔ بزرگداشت شامل تلاوت دعا و قسمت‌هایی از آثار بهائی بود.

برنامهٔ بزرگداشت شامل تلاوت دعا و قسمت‌هایی از آثار بهائی بود.

گروه کُر معبد بهائی شیلی بخش‌هایی از الواح و وصایای حضرت عبدالبهاء را که به مناسبت مراسم بزرگداشت صدمین سالگرد درگذشت ایشان با موسیقی تنظیم شده بود می‌خوانند.

گروه کُر معبد بهائی شیلی بخش‌هایی از الواح و وصایای حضرت عبدالبهاء را که به مناسبت مراسم بزرگداشت صدمین سالگرد درگذشت ایشان با موسیقی تنظیم شده بود می‌خوانند.

بازدیدکنندگان همراه با یک راهنما از محوطه‌ٔ معبد و نمایشگاهی دربارهٔ زندگی حضرت عبدالبهاء بازدید می‌کنند.

بازدیدکنندگان همراه با یک راهنما از محوطه‌ٔ معبد و نمایشگاهی دربارهٔ زندگی حضرت عبدالبهاء بازدید می‌کنند.

نورته‌‌دل‌کائوکا، کلمبیا

نمایی از معبد بهائی محلی نورته دل کائوکا، کلمبیا در شب.

نمایی از معبد بهائی محلی نورته دل کائوکا، کلمبیا در شب.

نمای داخلی معبد بهائی در حین برنامهٔ دعا و نیایش شبانگاهی.

نمای داخلی معبد بهائی در حین برنامهٔ دعا و نیایش شبانگاهی.

کودکان و جوانان در بزرگداشت صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء در زمین‌های اطراف معبد به خدمت مشغولند و به باغ‌های اطراف آن رسیدگی می‌کنند.

کودکان و جوانان در بزرگداشت صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء در زمین‌های اطراف معبد به خدمت مشغولند و به باغ‌های اطراف آن رسیدگی می‌کنند.

در هفته‌های پیش از برنامهٔ بزرگداشت، جوانان در معبد بهائی گرد هم می‌آمدند تا آثار حضرت عبدالبهاء را مطالعه کنند و بر زندگی سراسر خدمت ایشان به بشریت تامل نمایند.

در هفته‌های پیش از برنامهٔ بزرگداشت، جوانان در معبد بهائی گرد هم می‌آمدند تا آثار حضرت عبدالبهاء را مطالعه کنند و بر زندگی سراسر خدمت ایشان به بشریت تامل نمایند.

پاناماسیتی، پاناما

شرکت‌کنندگان برای برنامهٔ بزرگداشت صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء به معبد بهائی پاناما وارد می‌شوند.

شرکت‌کنندگان برای برنامهٔ بزرگداشت صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء به معبد بهائی پاناما وارد می‌شوند.

این برنامه شامل دعا و نیایش و سخنرانی‌هایی دربارهٔ زندگی و آثار حضرت عبدالبهاء بود.

این برنامه شامل دعا و نیایش و سخنرانی‌هایی دربارهٔ زندگی و آثار حضرت عبدالبهاء بود.

شرکت‌کنندگان در حال تماشای برنامه‌ای دربارهٔ حضرت عبدالبهاء، در یکی از ساختمان‌های وابسته به معبد.

شرکت‌کنندگان در حال تماشای برنامه‌ای دربارهٔ حضرت عبدالبهاء، در یکی از ساختمان‌های وابسته به معبد.

ویلمت، ایالات متحدهٔ آمریکا

نمایی از معبد بهائی ویلمت در ایالات متحده، در حالی که شرکت‌کنندگان برای شرکت در برنامهٔ بزرگداشت صبحگاهی از راه می‌رسند.

نمایی از معبد بهائی ویلمت در ایالات متحده، در حالی که شرکت‌کنندگان برای شرکت در برنامهٔ بزرگداشت صبحگاهی از راه می‌رسند.

نمایی از داخل معبد بهائی ویلمت و اجرای گروه کُردر برنامهٔ شامگاهی.

نمایی از داخل معبد بهائی ویلمت و اجرای گروه کُردر برنامهٔ شامگاهی.

نمایشگاهی در مورد ارتباط حضرت عبدالبهاء با معبد بهائی برپا شده بود. سنگ بنای این معبد که توسط حضرت عبدالبهاء، در سفر تاریخی ایشان به آمریکای شمالی در سال ۱۹۱۲ در جای خود قرار گرفت در این تصاویر دیده می‌شود.

نمایشگاهی در مورد ارتباط حضرت عبدالبهاء با معبد بهائی برپا شده بود. سنگ بنای این معبد که توسط حضرت عبدالبهاء، در سفر تاریخی ایشان به آمریکای شمالی در سال ۱۹۱۲ در جای خود قرار گرفت در این تصاویر دیده می‌شود.