با اضافه شدن بخش جدیدی شامل عکس‌، ویدئو‌ و موسیقی از مراسم بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب، دو وب‌سایت دویستمین سالگرد تکمیل شدند.

تکمیل وب‌سایت‌های دویستمین سالگرد با اضافه شدن یک بخش جدید: جلوه‌ای منحصر بفرد از وحدت در کثرت

۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

مرکز جهانی بهائی — با اضافه شدن بخش جدیدی شامل عکس‌، ویدئو‌ و موسیقی از مراسم بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب، دو وب‌سایت دویستمین سالگرد تکمیل شدند.

این وب‌سایت‌ها شاهدی جاودان هستند بر اینکه چگونه بهائیان و بسیاری از همراهانشان در سرتاسر جهان- از شهرهای بزرگ تا مناطق دورافتادهٔ روستایی - جشن‌های دویستمین سالگرد‌ تولد حضرت بهاءالله و حضرت باب را در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ گرامی داشتند.

وب‌سایت‌های دویستمین سالگرد شاهدی جاودان هستند بر اینکه چگونه بهائیان و بسیاری از همراهانشان در سرتاسر جهان- از شهرهای بزرگ تا مناطق دورافتادهٔ روستایی - جشن‌های دویستمین سالگرد‌ تولد حضرت بهاءالله و حضرت باب را در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ گرامی داشتند. نمایش اسلاید
۵ تصاویر

وب‌سایت‌های دویستمین سالگرد شاهدی جاودان هستند بر اینکه چگونه بهائیان و بسیاری از همراهانشان در سرتاسر جهان- از شهرهای بزرگ تا مناطق دورافتادهٔ روستایی - جشن‌های دویستمین سالگرد‌ تولد حضرت بهاءالله و حضرت باب را در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ گرامی داشتند.

مراسم بزرگداشت تولد این دو اختر تابان که در طی ۷۲ ساعت در سرتاسر جهان برگزار شد شاهد ابراز عشق و احترام قشرهای بسیار متنوعی از نوع بشر بود.

در طول دوران جشن‌ها، به روزرسانی‌های زنده‌ای که به ۹ زبان روی این دو وب‌سایت ارائه می‌شد‌ چشم‌انداز کم‌نظیری از خانوادهٔ نوع انسان را به نمایش می‌گذاشت. محتوای این وب‌سایت‌ها، گوشه‌هایی از بی‌شمار تولیدات هنری، برنامه‌های خدماتی و جلسات دعا و نیایشی را که همه جا در حال برگزاری بود به تصویر می‌کشید. همچنین این وب‌سایت‌ها برنامه‌های دعا و نیایش را که در معابد بهائی در هر قاره‌‌ای برگزار می‌شد به صورت زنده پخش می‌کردند.

طی ۷۲ ساعت جشن‌های دویستمین سال، به روز‌رسانی‌های زنده‌ای که در وب‌سایت انتشار می‌یافت تصویری کم‌نظیر از تنوع خانوادهٔ بشری ارائه داد. نمایش اسلاید
۵ تصاویر

طی ۷۲ ساعت جشن‌های دویستمین سال، به روز‌رسانی‌های زنده‌ای که در وب‌سایت انتشار می‌یافت تصویری کم‌نظیر از تنوع خانوادهٔ بشری ارائه داد.

بخش‌های نهائی که اکنون به وب‌سایت‌های دویستمین سالگرد اضافه شدند شامل صفحاتی مخصوص کشورهای مختلف هستند که تنوع جشن‌هایی را به تصویر می‌کشند که به مناسبت این رویداد تاریخی در بیش از ۱۵۰ کشور و سرزمین برگزار شد.