وب‌سایت بین المللی جدید جامعۀ بهائی شروع به کار کرد

۳۰ دی ۱۳۹۳
صفحۀ اصلی وب‌سایت جدید Bahai.org

حیفا, اسرائیل — وب‌سایت جامعۀ جهانی بهائی با آدرس www.bahai.org به شکلی جدید شروع به کار کرد. این قدم جدیدترین ارائۀ حضور رسمی این جامعه در شبکۀ اینترنت می‌باشد، حضوری که سابقه‌اش به سال ١۹۹٦ کشیده می‌شود. این سایت اعتقادات و نوشته‌های آئین بهائی را بررسی می‌کند و تجارب کسانی را که در سراسر جهان با الهام از تعالیم حضرت بهاءالله، می‌کوشند تا به بهبود اجتماع کمک کنند تقدیم بینندگان می‌کند.

قسمت "بهائیان چه اعتقاداتی دارند؟" در وب‌سایت جدید Bahai.org نمایش اسلاید
۴ تصاویر

قسمت "بهائیان چه اعتقاداتی دارند؟" در وب‌سایت جدید Bahai.org

این سایت دو قسمت عمده دارد – "بهائیان چه اعتقاداتی دارند؟" و "بهائیان چه می‌کنند" – و به علاوه معرفی جدیدی از "کتابخانۀ مراجع و آثار بهائی" را در بر دارد.

هدف بخشِ "بهائیان چه اعتقاداتی دارند؟" آنست که منتخباتی از عقاید محوری بهائی را تحت چند موضوع از قبیل "حیات روح"، "خداوند و مخلوقاتش" و "صلح عمومی" تنظیم نماید. بخش "بهائیان چه می کنند؟ " این موضوع را بررسی می‌کند که چگونه بهائیان با همکاری با کسانی که در آرمان‌های آنان شریک‌اند برای پیشرفت اجتماعی اقدام می‌کنند.

این سایت صورت جدیدی از "کتابخانۀ مراجع و آثار بهائی" که منبع موثق آنلاین کتاب‌ها و نوشته‌های بهائی و حاوی آثار منتخبی از حضرت بهاءالله، حضرت باب، حضرت عبدالبهاء، حضرت شوقی افندی، و بیت العدل اعظم، و همچنین سایر متون بهائی است را نیز شامل می شود.