مطالعات بهائی: در صدد بکار بستن اصول معنوی در پیشرفت اجتماعی بشر

۵ شهریور ۱۳۹۸
از سمت چپ استر مالونی (Esther Maloney)، کایل شمالنبرگ (Kyle Schmalenberg) و امیلیا تیسون (Amelia Tysson) در حال سخنرانی در میزگردی با موضوع رسانه در چهل و سومین کنفرانس انجمن مطالعات بهائی در اتاوا، انتاریو، کانادا (عکس از منیب ثابت)

اتاوا، انتاریو, کانادا — مطالعات بهائی تلاش برای درک آموزه‌های حضرت بهاءالله، تطابق آن‌ها با دیدگاه‌های بشر در زمینه‌های گوناگون و کوشش برای بکار بستن این آموزه‌ها در مسائل و مشکلات کنونی بشر را در بر می‌گیرد. چهل و سومین نشست سالانهٔ «انجمن مطالعات بهائی» ( Association for Baha’i Studies) که این ماه در پایتخت کانادا برگزار شد حاوی بحث و گفتگوهای تفکربرانگیز و پرشوری پیرامون موضوعات روز بود. ۱۴۰۰ شرکت‌کنندهٔ این کنفرانس در مورد تلاش‌های خود در راستای مشارکت در تحول معنوی و اجتماعی از طریق کاربست اصولی همچون عدالت و یگانگی تأمل کردند.

خانم جولیا برگر (Julia Berger) منشی کمیتهٔ اجرایی انجمن توضیح داد: «می‌توان ساختارهای اجتماعی کنونی را نقد کرد اما می‌شود از این نیز فراتر رفت. برای نمونه می‌توان الهام‌بخش چشم‌اندازی امیدبخش برای اجتماع بود.»

کنفرانس چهار روزهٔ امسال همچنین نشان از تغییر مهمی در چشم‌انداز نشست سالانهٔ انجمن داشت. خانم دکتر برگر گفت: «ما تلاش کرده‌ایم کنفرانس را به نوعی بازنگری کنیم که در سطح کلی‌تری حیات فکری جامعهٔ بهائی را در نظر گیرد. ما قدم‌های سنجیده‌ای برداشته‌ایم و ابتکارات نوپا ولی مهمی را مورد توجه قرار می‌دهیم.»

کنفرانس سالانهٔ انجمن مطالعات بهائی ۱۴۰۰ نفر را در بحث و گفتگویی پرشور با موضوع مشارکت در پیشرفت اجتماعی گرد هم آورد. (عکس: منیب ثابت) نمایش اسلاید
۵ تصاویر

کنفرانس سالانهٔ انجمن مطالعات بهائی ۱۴۰۰ نفر را در بحث و گفتگویی پرشور با موضوع مشارکت در پیشرفت اجتماعی گرد هم آورد. (عکس: منیب ثابت)

یکی از این ابتکارات تلاش انجمن در زمینهٔ «کارگروه‌ها» است. این کارگروه‌ها مجموعه‌ای از افراد هستند که توانمندی خود را برای کاوش و مطالعه در زمینه‌های آکادمیک یا شغلی مشترک پرورش می‌دهند. این گروه‌ها که در طول سال با هم ملاقات می‌کنند و بر موضوعاتی همچون رسانه، اقتصاد، بهداشت، آموزش و حقوق متمرکز هستند شروع به تجزیه و تحلیل مفاهیم و پیش‌فرض‌های تلویحی رشته‌های خود می‌کنند. شرکت‌کنندگان این کارگروه‌ها این کاوش گروهی پیرامون مسائل و دغدغه‌های عمیق‌تر در زمینه‌های تخصصی خود را با آموزه‌های بهائی و تجارب جامعه مرتبط می‌سازند.

برای مثال، کارگروه متمرکز بر اقتصاد شروع به مطالعهٔ جریان‌های فکری مرتبط با فقر فاحش و ثروت مفرط کرد. سپس برخی از این افراد به بررسی نقش جامعه در حیات اقتصادی پرداختند و این مسئله را مورد توجه قرار دادند که چه طور پیش‌فرض‌ها دربارهٔ ماهیت انسان، اندیشه و عمل اقتصادی را شکل داده است. همچنین، تجربهٔ روزافزون جامعهٔ بهائی در جامعه‌سازی و اقدام اجتماعی همراه با آموزه‌های بهائی دربارهٔ کرامت انسان نیز بر این پرسش‌ها نور تاباند.

خانم سلوی ادایی کلام ذبیحی (Selvi Adaikkalam Zabihi) که به هماهنگی کارگروه‌های انجمن کمک می‌کند توضیح می‌دهد که هدف بلندمدت کمک به پیشرفت اندیشه در زمینه‌های مختلف به شیوه‌ای است که کاربست اصول معنوی از جمله عدالت و وحدت را در مواردی که نیاز اجتماع است تقویت کند.

خانم ذبیحی اشاره کرد: «ما در مراحل اولیهٔ این کار هستیم و همزمان با پیشرفت کار گروه‌ها فهم ما نیز در حال تکامل است و همراه آن‌ها مشغول یادگیری هستیم.»

سخنرانی‌های اصلی امسال شامل موضوعات دغدغهٔ روز همچون عدالت نژادی، پرورش معنوی و اخلاقی جوانان و آشتی با مردمان بومی کانادا بود. برگزارکنندگان کنفرانس توضیح دادند که قصدشان تأکید بر رویکردها و اصولی بوده است که به شرکت بهائیان در گفتمان‌های اجتماع نیز کمک کند.

جهل و سومین کنفرانس سالانهٔ مطالعات بهائی فرصتی برای شرکت‌کنندگان فراهم آورد تا در مورد تلاش‌های خود در راستای تحول معنوی و اجتماعی تأمل کنند. (‌عکس: لوئیس برونت Louis Brunet) نمایش اسلاید
۵ تصاویر

جهل و سومین کنفرانس سالانهٔ مطالعات بهائی فرصتی برای شرکت‌کنندگان فراهم آورد تا در مورد تلاش‌های خود در راستای تحول معنوی و اجتماعی تأمل کنند. (‌عکس: لوئیس برونت Louis Brunet)

این کنفرانس فرصت‌هایی برای افراد فراهم آورد که توانمندی خود را برای شرکت در گفتگوهای وسیعی که بر موضوع بهسازی اجتماع متمرکز است تقویت کنند. این مشارکت شامل شرکت افراد در گفتمان‌هایی است که در فضاهای اجتماعی و شغلی خود می‌یابند. جوامع بهائی نیز از طریق همکاری رسمی مؤسسات ملی و بین‌المللی خود با نهادهای مختلف اجتماعشان در گفتمان‌های اجتماعی مشارکت می‌کنند.