مشارکت در تحول اجتماعی – تأملی بر شرکت بهائیان در گفتمان‌ها

۱۲ آذر ۱۳۹۷
جامعۀ بهائی تلاش می‌کند تا از طریق مشارکت در گفتمان‌های اجتماع، به پیشرفت اندیشه کمک کند.اثر هنری از مارک توبی، ۱۹۷۶ کپی‌رایت: Estate of Mark Tobey / Artists Rights Society (ARS), New York. Source: moma.org.

اخیراً نمایندگان چندین جامعه ملی بهائی، در مرکز جهانی بهائی گرد هم آمدند تا در مورد تجربیات و یادگیری‌های خود در چندین سال گذشته در زمینه شرکت در گفتمان‌های اجتماع تأمل کنند. سرویس خبری جامعه جهانی بهائی این فرصت را غنیمت شمرد تا با گروه‌هایی از این نمایندگان در خصوص تجربیات و بینش‌هایی که در این زمینه کسب کرده‌اند مصاحبه کند. در برنامه این هفته یکی از این گفتگوها را می‌توانید بشنوید.

گزارش بعدی که در اواخر همین ماه منتشر می‌شود شامل مصاحبه‌‌ای در خصوص یک گفتمان ویژه است که در کشورهای مختلف رو به رواج است: گفتمان نقش دین در اجتماع.

پادکست: شرکت در گفتمان های اجتماع به چه معنی است؟

در این پادکست، خانم دیتویلر از آلمان، خانم راشل بیانی از دفتر جامعۀ جهانی بهائی در بروکسل، آقای وحدت از برزیل و آقای کارل وایتمن (Karl Wightman) از بریتانیا دربارۀ اقدامات جوامع منطقه ای و ملّی بهائی درمورد مشارکت در گفتمان‌های اجتماع گفتگو می‌کنند.

برای دسترسی به محتوای صوتی بیشتر پادکست «سرویس خبری جامعهٔ بهائی» را دانلود کنید.

RSS  |  Spotify  |  Apple Podcasts  |  SoundCloud  |  Tunein  |  iHeart  |  Stitcher

مرکز جهانی بهائی - در سال‌های اخیر، مؤسسات ملی بهائی و نمایندگان منطقه‌ای به طور سیستماتیک در گفتمان‌های اجتماعی از جمله مهاجرت و انطباق، انسجام اجتماعی، وحدت نژادی، نقش دین در اجتماع و تغییرات اقلیمی شرکت کرده‌اند.

عبارت «شرکت در گفتمان‌های اجتماع» به طور روزافزونی برای توصیف مشارکت جامعه بهائی در مباحثات گسترده‌ای به کار می‌رود که با هدف بهبود اجتماع صورت می‌پذیرد.

گفتمان‌ها در سطوح متفاوت در جریان هستند. افراد می‌توانند در گفتمان‌های مربوط به حرفه و یا زمینه تحصیلی خود مشارکت کنند. بسیاری از جوامع و افراد نیز وارد گفتمان‌هایی در خصوص مسائل ضروری محله یا روستای خود می‌شوند. سازمان‌های غیردولتی که با الهام از آموزه‌های بهائی کار می‌کنند برای مثال در حوزۀ توسعه اجتماعی و اقتصادی – در گفتمان‌های مربوط به اقدامات خود شرکت می‌کنند. مشارکت رسمی جامعه بهائی در گفتمان‌های مربوط به بهروزی و پیشرفت جامعه انسانی در سطوح ملی توسط دفاتر ارتباطات عمومی و در سطح بین‌المللی توسط دفتر جامعه جهانی بهائی انجام می‌شود.

آقای وحید وحدت از برزیل در این پادکست توضیح می‌دهد: «هم اکنون گفتگوهای متعددی در اجتماع جریان دارد که افراد مختلفی در آن‌ها شرکت دارند. مقامات رسمی دولت، رسانه‌ها، جوامع دینی، سازمان‌های محلی و ملی و سازمان‌های غیر دولتی، همگی دغدغه موضوعات مشخصی را دارند. چگونه برابری زنان و مردان می‌تواند در اجتماع شما پیشرفت کند؟ چگونه با تعصب برخورد می‌کنیم؟ چگونه می‌توان جوامعی متحد بنا نهاد؟ ما به عنوان جامعۀ بهائی در این گفتگوها شرکت می‌کنیم.»

بهائیان دربارۀ به اشتراک گذاشتن بینش‌ها و تجارب مربوط به چالش‌های عمیق پیش روی بشریت در حال یادگیری هستند. تلاش آنان در این مسیر این است که با تواضع در گفتگوهای واقعی، صریح و بی‌ریا شرکت کنند و با بلندنظری، اصول بهائی مربوط به گفتگو را با دیگران به اشتراک گذاشته و از سایر گروه‌ها و افراد همفکر و در کنار آن‌ها بیاموزند.

خانم آیدا واکر (Ida Walker) از استرالیا خاطر نشان کرد: «مسئله تنها این نیست که بهائیان ایده‌های خود را مطرح کنند، بلکه مسئله این است که چه طور تمامی افراد جامعۀ بزرگتر می‌توانند اینگونه تفکر را ترویج داده و خط سیر پیشرفت نهایی بشریت را قدم به قدم و به تدریج در طول زمان تغییر دهند.»

مفهوم مشارکت در گفتمان‌ها به معنای همکاری، تشریک مساعی و پذیرش همگان است. خانم صبا دتویلر (Saba Detweiler) از آلمان اضافه می‌کند: «مشارکت در گفتمان‌ها نیازمند شرکت تک تک اعضای اجتماع است. وقتی شروع به گفتگو با مردم و سازمان‌های مختلف می‌کنیم فهم مشترکمان را می‌توانیم به اقدام تبدیل کنیم و اقدام می‌تواند حالت‌های مختلفی داشته باشد.»

خانم آیدا واکر (نفر دوم از سمت راست) که با دفتر ارتباطات عمومی استرالیا کار می‌کند در سمیناری با موضوع انسجام اجتماعی در حضور نمایندگانی از سراسر کشور صحبت می‌کند. این جلسه هفته گذشته در محل معبد بهائی استرالیا در سیدنی برگزار شد. نمایش اسلاید
۶ تصاویر

خانم آیدا واکر (نفر دوم از سمت راست) که با دفتر ارتباطات عمومی استرالیا کار می‌کند در سمیناری با موضوع انسجام اجتماعی در حضور نمایندگانی از سراسر کشور صحبت می‌کند. این جلسه هفته گذشته در محل معبد بهائی استرالیا در سیدنی برگزار شد.

تلاش‌های بهائیان برای ارتقای اندیشه، ریشه در تاریخ سال‌های اولیه این آئین دارد. حضرت بهاءالله، هنگامی‌که در شهر ادرنه و پس از آن در عکا زندانی و در تبعید بودند، حاکمان زمان خود را خطاب قرار دادند. ایشان اصول روحانی فراگیر و ژرفی را ارائه دادند و دربارۀ موضوعات مربوط به دغدغه‌های مهم رهبران جهان در آن زمان مطالبی مرقوم داشتند از جمله دعوت به برقراری صلح جهانی، خلع سلاح، ترک برده‌داری، تمجید از مزایای دولت پارلمانی، و دعوت رهبران به حفاظت از حقوق و منزلت فقرا. نمونۀ دیگر، تحلیل موشکافانه حضرت عبدالبهاء از اجتماع ایران در رساله‌ای خطاب به مردم این کشور است، رساله ای در بارۀ شرایط پیشرفت و رفاه ملت که در سال ۱۸۷۵ به رشته تحریر درآمد و در سطح وسیع توزیع شد.

جامعه جهانی بهائی از زمان تأسیس در سال ۱۹۴۸ پیوسته درصدد مشارکت سازنده در گفتمان‌های بین‌المللی در سطح سازمان ملل متحد بوده است. جامعه جهانی بهائی از همان ابتدای کار، پیشرفت زنان و آموزش کودکان دختر را مورد توجه ویژه قرار داد و این دومی در دهه ۱۹۸۰ تبدیل به یکی از سرفصل‌های اصلی و راهبردی در محافل توسعه شد و از آن زمان تاکنون در مرکز توجه اقدامات رشد و توسعه بوده است. آموزش شهروندی جهانی یکی دیگر از موضوعاتی است که مورد توجه جامعه جهانی بهائی بوده و این مبحث نیز به یکی از عناصر اصلی اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه آموزش تبدیل شده است. امروز، جامعه جهانی بهائی در گفتمان‌های متعددی از جمله برابری زنان و مردان، حقوق بشر و توسعه پایدار شرکت می‌کند.

در این پادکست، خانم دیتویلر از آلمان با گروهی از نمایندگان بهائی شامل خانم راشل بیانی از دفتر جامعۀ جهانی بهائی در بروکسل، آقای وحدت از برزیل و آقای کارل وایتمن (Karl Wightman) از بریتانیا دربارۀ تجربیات جامعه بهائی در مشارکت در گفتمان‌ها در صحنه ملی و بین‌المللی گفتگو می‌کند.