موج تدارک برای دویستمین سالگرد در سراسر جهان

۲۹ مرداد ۱۳۹۸
جوانان و بزرگسالان اهل ساپوچیا (Sapucaia) در برزیل به عنوان یکی از اقدامات برای دویستمین سالگرد تولد حضرت باب مشغول تعمیر پلی هستند که بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
bicentenary icon سرویس خبری جامعهٔ بهائی مجموعه‌ مقالاتی را در دست انتشار دارد که به تدارکات جشن‌های دویستمین سالگرد تولد حضرت باب می‌پردازند.

مرکز جهانی بهائی- همزمان با آماده شدن جوامع بهائی برای برپایی جشن‌های مخصوص به مناسبت دوستمین سالگرد تولد حضرت باب موجی از اقدامات متنوع با الهام از زندگی و آموزه‌های حضرت باب و بهاءالله در سراسر جهان به چشم می‌خورد.

جلسات دعا که به روی همگان باز هستند امید تازه و آگاهی بیشتری نسبت به یگانگی نوع بشر برای محله‌ها و روستاهای سراسر جهان به ارمغان می‌آورند. سایر اقداماتی که در این فضاها با هدف مشارکت در رفاه جامعه صورت می‌گیرند نیز با نزدیک شدن به دویستمین سالگرد تولد حضرت باب رو به افزایش هستند.

تصاویر موجود در گالری عکس این خبر گوشه‌هایی از این فعالیت‌ها را نشان می‌دهد.

صفحات مرتبط در اینستاگرام، فیس‌بوک و یوتیوب به طور مرتب با تصاویر و ویدئوهایی در بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب و همچنین دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله در اکتبر ۲۰۱۷ به روز می‌شوند.

گروهی از جوانان در اوکراین مشغول تهیهٔ فیلمی دربارهٔ زندگی پیروان اولیهٔ حضرت باب هستند.

گروهی از جوانان در اوکراین مشغول تهیهٔ فیلمی دربارهٔ زندگی پیروان اولیهٔ حضرت باب هستند.

خانواده‌ها در آسام، هندوستان گرد هم جمع‌ می‌شوند تا دربارهٔ چگونگی تقویت روحیهٔ عبادت دسته‌جمعی و خدمت در جامعه‌شان با هم مشورت کنند.

خانواده‌ها در آسام، هندوستان گرد هم جمع‌ می‌شوند تا دربارهٔ چگونگی تقویت روحیهٔ عبادت دسته‌جمعی و خدمت در جامعه‌شان با هم مشورت کنند.

بیش از ۱۵۰ نفر در سینسینتی در ایالات متحد‌هٔ آمریکا در کنفرانس ویژه‌ای دور هم جمع شدند تا برای دویستمین سالگرد تولد حضرت باب برنامه‌ریزی کرده و در مورد زندگی و آموزه‌های دو بنیان‌گزار آئین بهائی با هم گفتگو نمایند.

بیش از ۱۵۰ نفر در سینسینتی در ایالات متحد‌هٔ آمریکا در کنفرانس ویژه‌ای دور هم جمع شدند تا برای دویستمین سالگرد تولد حضرت باب برنامه‌ریزی کرده و در مورد زندگی و آموزه‌های دو بنیان‌گزار آئین بهائی با هم گفتگو نمایند.

جوانان مجمع‌الجزایر ماریانا تصمیم گرفتند به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب به زیبا‌سازی جامعهٔ خود کمک کنند و این کار را از پاکسازی و رنگ کردن یک ایستگاه اتوبوس محلی شروع کردند. شرکت در جلسات دعا الهام‌بخش آن‌ها برای این پروژهٔ خدمتی بود.

جوانان مجمع‌الجزایر ماریانا تصمیم گرفتند به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب به زیبا‌سازی جامعهٔ خود کمک کنند و این کار را از پاکسازی و رنگ کردن یک ایستگاه اتوبوس محلی شروع کردند. شرکت در جلسات دعا الهام‌بخش آن‌ها برای این پروژهٔ خدمتی بود.

در سنگاپور، اعضای جامعه مشورت در مورد آماده‌سازی و تدارکات جشن دویستمین سالگرد را شروع می‌کنند. در بخشی از این جلسات، تعدادی از اعضا در مورد آثار هنری خلق شده در جشن های دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله در سال 2017 تامل و مشورت می‌کنند و برنامه‌هایی برای قطعات هنری جدید در نظر می گیرند.

در سنگاپور، اعضای جامعه مشورت در مورد آماده‌سازی و تدارکات جشن دویستمین سالگرد را شروع می‌کنند. در بخشی از این جلسات، تعدادی از اعضا در مورد آثار هنری خلق شده در جشن های دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله در سال 2017 تامل و مشورت می‌کنند و برنامه‌هایی برای قطعات هنری جدید در نظر می گیرند.

جوانان جمهوری آفریقای مرکزی به عنوان یکی از اقداماتشان به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب در یک مراسم رژهٔ محلی شرکت می‌کنند.

جوانان جمهوری آفریقای مرکزی به عنوان یکی از اقداماتشان به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب در یک مراسم رژهٔ محلی شرکت می‌کنند.

جامعه‌ٔ بهائی پرتغال مشغول ضبط یک برنامهٔ تلویزیونی شش قسمتی پیرامون موضوعاتی دربارهٔ زندگی و آموزه‌‌های حضرت باب هستند.

جامعه‌ٔ بهائی پرتغال مشغول ضبط یک برنامهٔ تلویزیونی شش قسمتی پیرامون موضوعاتی دربارهٔ زندگی و آموزه‌‌های حضرت باب هستند.