انتشار چاپ جدید نشریۀ «بهائیان» در این ماه

۱۵ شهریور ۱۳۹۶
تصویر روی جلد نشریه «بهائیان»

مرکز جهانی بهائی — چاپ جدیدی از نشریۀ «بهائیان» با محتوایی کاملاً نو و طرح و تصاویری زنده، در روز ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷ انتشار می‌یابد.

نشریۀ «بهائیان» به بررسی تعالیم و تاریخ آئین بهائی، همچنین اقدامات جامعه بهائی برای مشارکت در پیشرفت اجتماع می‌پردازد.

این نشریه برای دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله که بزرگداشت آن ماه دیگر در هزاران محل در سراسر دنیا برگزار می‌شود آماده شده است و حاوی نگاهی اجمالی به زندگی و بینش خارق‌العاده حضرت بهاءالله و تأثیر پیام ایشان بر قلوب و اذهان توده‌های بی‌شمار مردم است.

نشریه «بهائیان» موضوعاتی همچون یگانگی نوع بشر، صلح عمومی، هماهنگی علم و دین، مجهودات بهائیان در زمینۀ توسعه اقتصادی و اجتماعی و نظام اداری آئین بهائی را در برمی‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بررسی در این نشریه، موضوع نقش دین در جهان معاصر است. در سرمقاله نشریه آمده است: «دین به عنوان یک نیروی اجتماعی بار دیگر نقشی حیات بخش و اهمیتی جهانی پیدا کرده است.»

نشریۀ «بهائیان» حدود یک ماه قبل از دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله انتشار خواهد یافت. این مجله به بررسی اجمالی حیات خارق‌العاده حضرت بهاءالله و نفوذ و تأثیر ایشان خواهد پرداخت. نمایش اسلاید
۴ تصاویر

نشریۀ «بهائیان» حدود یک ماه قبل از دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله انتشار خواهد یافت. این مجله به بررسی اجمالی حیات خارق‌العاده حضرت بهاءالله و نفوذ و تأثیر ایشان خواهد پرداخت.

«امروزه دین نمی‌تواند دقیقاً همان نقشی را ایفا کند که در دوران پیشین داشته است. بهائیان معتقدند بیشتر آنچه که در جهان معاصر به عنوان دین تلقی و تعریف می‌شود باید در پرتو حقایق بنیادینی که توسط حضرت بهاءالله ارائه شده مورد بازنگری قرار گیرد، حقایقی چون یگانی خدا، یگانگی دین و یگانگی خانوادۀ بشری.»

نشریۀ «بهائیان» مدت‌هاست به عنوان منبعی معتبر و محبوب برای علاقه‌مندان به کسب اطلاعات مقدماتی درباره تعالیم و فعالیت‌های جامعه بهائی مورد استفاده بوده است. اولین چاپ این نشریه در سال ۱۹۹۲ و ویرایش بعدی آن در سال ۲۰۰۵ منتشر شد.

نشریه «بهائیان» را می‌توان به صورت آنلاین در سایت انتشارات بهائی آمریکا خریداری نمود.