کناره‌گيری دو عضو بيت‌العدل اعظم پس از سال‌ها خدمت

۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
دکتر فرزام ارباب (چپ)، آقای کايزر بارنز (راست)

حيفا, اسرائيل — دو عضو بيت‌العدل اعظم، نهاد اداره‌کنندۂ آئين بهائی، پس از سال‌ها خدمت در ارض اقدس از کار کناره می‌گيرند.

در ماه نوامبر ۲۰۱۲ بيت‌العدل اعظم اعلام کرد به دکتر فرزام ارباب و آقای کايزر بارنز اجازه داده شده که از عضويت بيت‌العدل کناره بگيرند اما تا زمان انتخابات بيت‌العدل در ماه آوريل به خدمت در اين نهاد ادامه دهند.

نه عضو بيت‌العدل در يک همايش بين‌المللی، که هر پنج سال يک بار تشکيل می‌شود، انتخاب می‌شوند. يازدهمين همايش بين‌المللی در روزهای ۲۹ آوريل تا ۲ مه، با حضور بيش از هزار نماينده، در حيفا برگزار می‌شود.

دکتر ارباب، ۷۱ ساله، نخستين بار در سال ۱۹۹۳ به عضويت بيت‌العدل انتخاب شد. آقای بارنز، ۷۰ ساله، در سال ۲۰۰۰ به عضويت بيت‌العدل انتخاب شد.