«نوری برای عالم»: انتشار فیلمی دربارۀ حضرت بهاءالله

۲۶ مهر ۱۳۹۶
“«نوری برای عالم» فیلمی دربارۀ زندگی و تعالیم حضرت بهاءالله امروز در وب‌سایت bicentenary.bahai.org منتشر شد.

مرکز جهانی بهائی — «نوری برای عالم» فیلمی دربارۀ زندگی و تعالیم حضرت بهاءالله که به دستور بیت‌العدل اعظم ساخته شده است روز گذشته از طریق وب‌سایت رسمی بزرگداشت دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله منتشر شد. این فیلم داستان زندگی متعالی حضرت بهاءالله و اثرات تعالیم ایشان بر جوامع مختلف در سراسر دنیا را به تصویر می‌کشد.

«نوری برای عالم» به همۀ زبان‌های سایت دویستمین سالگرد، یعنی انگلیسی، اسپانیایی، فرانسه، روسی، چینی (ساده و سنتی)، هندی، فارسی، عربی و سواحیلی موجود است.

این فیلم ۵۱ دقیقه‌ای را در اینجا می‌توانید تماشا کنید.

نمایی از فیلم «نوری برای عالم» که گروهی از کودکان و جوانان فعال در فعالیت‌های جامعه‌سازی را نشان می‌دهد. نمایش اسلاید
۵ تصاویر

نمایی از فیلم «نوری برای عالم» که گروهی از کودکان و جوانان فعال در فعالیت‌های جامعه‌سازی را نشان می‌دهد.