فیلمی پرشور مراحل ساخت معبد بهائی شیلی را به تصویر می‌کشد

۲۰ مهر ۱۳۹۵
نمایی هوایی از معبد بهائی آمریکای جنوبی در سانتیاگو، شیلی

سانتیاگو, شیلی — در آستانۀ مراسم افتتاح معبد بهائی آمریکای جنوبی که عدۀ زیادی با شور و اشتیاق در انتظار آن به سر می‌برند آخرین فیلم خبری از ساخت این معبد منتشر شده است. این ویدئو پیشرفت‌های عمدۀ یک سال گذشته، پیوند روزافزون جامعه با معبد؛ و روحیۀ نیایش و فعالیت‌های خدماتی را که این معبد الهام‌بخش آن‌ها بوده است به تصویر می‌کشد.

بنای این معبد، پایان دورانی بیش از یک قرن را رقم می‌زند که در طی آن معابد قاره‌ای بهائی در سرتاسر جهان ساخته شده‌اند.

از ماه ژوئیۀ ۲۰۱۲ (تیر ۱۳۹۱) مجموعه‌ای ویدئو، مراحل ساخت این معبد و همچنین پیشرفت‌های جامعۀ پیرامون آن‌را مستند کرده‌اند. موضوع اصلی این فیلم‌های خبری ارتباط عمیق میان بنای این معبد و قوای روحانی است که حول آن به حرکت درآمده است.

نمایی هوایی از معبد بهائی آمریکای جنوبی و فضای پیرامون آن واقع در کوهپایه‌های آند در سانتیاگو، شیلی. نمایش اسلاید
۱۵ تصاویر

نمایی هوایی از معبد بهائی آمریکای جنوبی و فضای پیرامون آن واقع در کوهپایه‌های آند در سانتیاگو، شیلی.

آگاهی فزاینده نسبت به قدرت دعا و نیایش یکی از عمیق‌ترین تأثیرات این معبد بر جامعۀ پیرامون آن بوده است. این مسئله با افزایش میزان تعهد نسبت به سعادت بشر از طریق ازدیاد خدمات هدفمند، ارتباطی تنگاتنگ داشته است.

مراسم گشایش این معبد روز پنجشنبه ۱۳ اکتبر (۲۲ مهر) ساعت ۱۴ به وقت گرینویچ آغاز می‌شود. وب‌سایت سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی مراسم عمومی افتتاح را به مدت تقریباً ۹۰ دقیقه به طور زنده و تصویری پخش خواهد کرد. برنامۀ ضبط شدۀ این مراسم با فاصلۀ کوتاهی در دسترس خواهد بود.

جامعۀ بهائیان شیلی همچنین استقبال از افراد شرکت کننده در کنفرانس افتتاح را که از ۱۴ تا ۱۶ اکتبر (۲۳ تا ۲۵ مهر) برگزار می‌گردد آغاز نموده است. نمایندگان اقوام بومی و جوامع ملی بهائی در سراسر آمریکای لاتین به همراه افراد و گروه‌های مختلف از دیگر قاره‌ها برای شرکت در جشن‌های گشایش این معبد به سانتیاگو وارد می‌شوند. پوشش تصویری این کنفرانس از جمعه ۱۴ اکتبر (۲۳ مهر) تا یکشنبه ۱۶ اکتبر (۲۵ مهر) در آدرس اینترنتی http://dedicacion.templo.bahai.cl قابل‌مشاهده است.