Aerial footage of temple site in Battambang, Cambodia

پیشرفت معبد بهائی در کامبوج الهام بخش مساعی جمعی است

۲۶ شهریور ۱۳۹۵

باتامبانگ, کامبوج — از زمان آغاز ساخت معبد محلّی بهائی در باتامبانگ (Battambang ) نزدیک به هشت ماه می‌گذرد.

بعد از خاک برداری در نوامبر سال گذشته و اتمام عملیات آماده سازیِ زمین در ماه مارس، جاده های لازم و حوضچه‌های اطراف معبد ساخته شدند و عملیات زیر سازی خاتمه یافت. ساخت بنای اصلی نیز آغاز شده و مراحل ساخت به خوبی در جریان است. در ١٧ ژوئیه ٢٠١۵ از نقشه معبد کامبوج پرده‌برداری شده بود.

فیلم مربوط به پیشرفتِ مراحل ساخت و همچنین انجام پروژه درخت کاری در اینجا قابل مشاهده است.

مقارن با مراحل ساخت، فعالیت های زیادی صورت گرفته که الهام بخش پیشرفتهای مادی و معنوی جوامع در باتامبانگ و اطراف آن شده است. با الهام از این معبد، فعالیّت ها چندین برابر شده و روحیّۀ دعا و نیایش به طور فزاینده ای فضای منطقه را فرا گرفته است.

همگام با پیشرفت سریع عملیات ساخت معبد، حضور داوطلبانۀ ساکنین محل نشان می دهد که چگونه پیشرفت معبد، یک اقدام جمعی است. تعداد زیادی از بزرگ سالان، جوانان و کودکان وقت و نیروی خود را صرف خدمت به پروژه های مربوط به زمین این معبد کرده اند.

به تازگی، در روز دوشنبه ١٢ سپتامبر، بالغ بر ١۵٠ نفر در روز درخت کاری گرد هم آمدند.

داراوث کیو (Daravuth Keo) نمایندۀ جامعۀ بهائی در کامبوج گفت «روز بسیار مناسبی برای این پروژه بود. خاکْ مرطوب و آمادۀ نهالکاری بود. کار را با نیایش آغاز کردیم. سپس در خصوص هدف و اهمیت این پروژه به تبادل نظر پرداختیم . بعد افراد به گروه های مختلف تقسیم شدند. مقرر شد بعضی درختکاری کنند، برخی هم در گلخانه مشغول شدند و تعدادی نیز به امور دیگر پرداختند.

نهالِ درختان پرتقال، آواکادو، پاپایا، لیمو، نارگیل و همچنین بید مجنون و درخت گل زرد و چندین نوعِ دیگر از درختان محلّی نشاء شد. در مجموع تعداد ١۵٠ درخت تنها در همان روز کاشته شد.

به خصوص جوانان نقش مهم و ویژه ای در افزایش وحدت و انسجام جامعه و شکوفایی خدمات در باتامبانگ ایفا کرده اند.

آقای کیو گفت: «در مراسم درخت کاری با گروه بزرگی از جوانان گفتگو کردیم و آنها ایده های خود را با ما در میان گذاشتند. بسیاری از جوانان اظهار داشتند که فعالیت های جامعه بستر مناسبی برای خدمت به اجتماع برای ایشان فراهم آورده است، به ظرفیت سازی برای آموزش اخلاقی کودکان و نوجوانان کمک کرده است، و به آنها آموخته تا با کمک دیگران دانشی فراهم آورند که موجب بهبود جهان گردد.»

«برخی متذکر شدند که این فعالیت ها به جوانان کمک کرده تا از مواد مخدر دور بمانند و نیروی خود را صرف ایجاد وحدت، رشد جامعه و همیاری با دیگران در راه خدمت کنند.»

انتظار می‌رود ساخت معبد باتامبانگ در اواخر سال ٢٠١٧ پایان یابد. این معبد در یکی از پنج نقطه ای است که سال ٢٠١٢ توسط بیت العدل اعظم مقرر گردید معبد محلی داشته باشند.