پایه‌ریزیِ اوّلین معبد محلّیِ بهائی

۲۴ آبان ۱۳۹۴
اعضای جامعه با هم کارمی‌کنند تا زمین را برای شروعِ پایه‌ریزیِ ساختمان معبد بهائی در باتامبانگ آماده کنند.

باتامبانگ, کامبوج — روز شنبه ۱۴ نوامبر، شاهدِ شروع اولین مرحلۀ پایه‌ریزیِ یک معبد محلّی بهائی بود.

حدود دویست نفر از اعضای جامعۀ منطقۀ باتامبانگ در کامبوج گِرد هم آمدند تا این موقعیّت مهّم را در سپیده دم با دعا و مناجات جشن بگیرند. این رویداد با گرامی‌داشتِ مقدّسِ تولّد حضرت باب و حضرت بهاءاللّه مصادف بود.

این معبد، با وجود اینکه هنوز ساخته نشده است، به بخشی از بافتار حیات جامعه تبدیل گشته وکار‌های مربوط به ساختنِ آن، یک مجهود جمعی انگاشته می‌شود که موجب هم‌بستگی ساکنان نواحی اطراف شده است. این بنا همان‌طور که بیت‌العدل اعظم آن را توصیف فرموده‌اند، "دو جنبۀ اساسی و تفکیک‌ناپذیر حیات بهائی یعنی عبادت و خدمت" را به هم پیوند می‌دهد.

حدود ۲۰۰ تن از اعضای جامعه در مراسم پایه‌ریزی شرکت کردند. نمایش اسلاید
۵ تصاویر

حدود ۲۰۰ تن از اعضای جامعه در مراسم پایه‌ریزی شرکت کردند.

مراسم بزرگداشت این پایه‌ریزیِ دیروز نمادی از پیشرفت و اوّلین نماد در بین هفت مکانی بود که بیت‌العدل اعظم در سال ۲۰۱۲ ساختن معابد بهائی آنها را طیّ سال‌های آینده اعلان نمودند.