وب سایت های جدید بازتابی است از گسترش جوامع بهائی در جهان

۳۰ فروردین ۱۳۹۵

مرکز جهانی بهائی — موجی از وب ‌سایت های رسمی بهائی، که تعداد آنها در سطح جهان به بیش از ۴۰ می رسد اخیراً به وجود آمده است. علاوه بر وب سایت های بین المللی جدید مانند Bahai.org، و بانک رسانه ای بهائی(Bahá’í Media Bank)، و سایت رسمی جامعۀ جهانی بهائی، تعدادی از وب سایت های ملّی جدید نیز آغاز به کار کرده اند.

بسیاری از جوامع ملّی آموخته اند که چگونه درک فزایندۀ خود از اهداف و فعّالیّت های دیانت بهائی را از طریق سایت های اینترنتی به وضوح بیان کنند. تعداد زیادی از این وب سایت های جدید نیز با در نظر گرفتن واقعیت های اجتماعی موجود در کشورشان، در تلاشند تا چشم اندازی از بهبود اجتماع را ارائه دهند.

در برخی از کشورها، ایجاد وب سایتی ملّی نمایانگر اوّلین حضور رسمی جامعه بهائی در تارنمای اینترنت است از جمله در کشورهای عربی با ایجاد نُه وب سایت ملّیِ جدید در سراسر منطقه، ایجاد وب سایت های رسمی بهائی قدمی تاریخی برای جامعه بهائی به شمار می رود.

به عنوان مثال در تونس، نخستین وب‌ سایت رسمی بهائی آغاز به کار کرد و از آن زمان، بهائیان شاهد فرصت های فزاینده ای در میادین مختلف برای مشارکت در پیشرفت و توسعۀ کشور بوده اند. این وب‌سایت ها یکی از راه‌هایی هستند که جامعه توانسته است از مجرای آن، روش های بنای اجتماعی مبتنی بر صلح و عدالت را با شهروندان خود در میان بگذارد.

آنچه در شکوفایی این وب سایت های جدید به چشم می‌خورد، گسترش کشورها و فرهنگ ها در عالم بهائی است. بسط و توسعۀ هر یک از این وب سایت ها به موازات تکامل جامعه ادامه خواهد یافت.

نمایش اسلاید
۸ تصاویر

این جوامع، طیف وسیعی از کشورها هستند، از میانمار تا قزاقستان، از آفریقای جنوبی تا فرانسه، از ترکیه تا هلند و از کلمبیا تا ایالات متحده.