سازمان ملل متّحد برای دامۀ نظارت بر حقوق بشر در ایران رأی می‌دهد

۶ فروردین ۱۳۹۴
آقای احمد شهید، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران.

ژنو, سوئیس — امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد، با ردّ قاطعِ ادعای ایران که وضعیّت حقوق بشر در آن کشور بهبود یافته است، مأموریّت گزارشگر ویژۀ خود در مورد حقوق بشر در ایران را تمدید کرد.

دیان علائی نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد در ژنو گفت "رأی شورا برای تمدید مأموریّت احمد شهید، هشدار محکمی است به ایران که جهان صرفاً وعده‌های آنها در بارۀ حقوق بشر را نمی‌پذیرد بلکه منتظر اقداماتی عملی است."

۲۰ رأی موافق در برابر ۱۱ رأی مخالف و با ۱۶ رأی ممتنع، پس از آن به دست آمد که دکتر شهید و دبیر کلّ سازمان ملل بان کی‌مون، به شورا گفتند که در بین دیگر موارد نقض حقوق بشر، ایران هم‌چنان به تبعیضات خود علیه اقلّیّت‌های قومی و مذهبی از جمله بهائیان ادامه می‌دهد و در عین حال به سرکوب زنان، منکوب کردن آزادی بیان، و اعدام مردم بدون محاکمۀ عادلانه می‌پردازد.

خانم علائی گفت تضادّ فاحش بین آنچه ایران می‌گوید و آنچه عمل می‌کند به دفعات زیاد در حین بیست و هشتمین شورا و به عنوان مثال در نشست بررسی ادواری جهانی در ۱۹ مارس بر ملا شد زمانی که کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌المللی ستاد حقوق بشر در ایران ادعا کرد که "تمام شهروندان" از حقوق بشر در ایران برخوردارند.

خانم علائی گفت "تاکید ایران بر اینکه تمام شهروندانش از حمایت قانونی و طیف کامل حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند صراحتاً با رفتارش نسبت به جامعۀ بهائی، بزرگترین اقلیت مذهبی در آن کشور که هم‌چنان با تضییقات گسترده رو به روست، در تضادّ است."

"در حدود ۱۰۰ نفر بهائی بدون دلیل صرفاً به خاطر اعتقادات مذهبی‌شان در زندان بسر می‌برند، هزاران نفر دیگر از تحصیلات عالی محرومند، و جامعۀ بهائی به طور کلّی با تبعیضات شغلی رو به رو است و از تجمّع آزادانه برای عبادت و فعّالیّت‌های جامعه‌ محروم است.

"رفتار با بهائیان ایرانی فشارسنج دقیقی است از آنچه به طور کلّی در ایران صورت می‌گیرد، که طبق گفتۀ دکتر شهید و آقای بان، نشانه‌ای از نقض مستمر طیف وسیعی از حقوق بشر در کشور است.

"اگر ایران صادقانه مایل است که به قول‌های خود جامۀ عمل بپوشاند، به سادگی می‌تواند به بهائیان اجازه دهد که وارد دانشگاه شوند، قدمی که به آسانی قابل انجام است و دکتر شهید می‌تواند در سال آینده آن را به عنوان نشانه‌ای از بهبود به شورا ارائه دهد."