پاسخ ایران به بررسی ادواری جهانی چشم‌اندازی تاریک برای بهائیان و حقوق بشر در ایران

۲۸ اسفند ۱۳۹۳
"شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد که نشست بررسی ادواری ایران در آن برگزار شد"

ژنو, سوئیس — پذیرش محدود و مشروط ایران فقط از دو مورد از ده توصیه‌ای که دولت‌های دیگر در بارۀ تضییقات ادامه‌داری که امروزه بر بهائیان وارد می‌شود ارائه داده‌اند، حاکی از آن است که در آیندۀ نزدیک هیچ تغییر قابل توجّهی در سیاست دولت رخ نخواهد داد و به طور کلّی برای حقوق بشر در ایران نیز چشم‌اندازی مأیوس‌کننده است.

دیان علائی نماینده جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد در ژنو گفت "حقیقت غم‌انگیز آن است که ایران عمدتاً از قبول توصیه‌های جامعۀ بین‌المللی برای خاتمه دادن به تبعیضات علیه بهائیان امتناع ورزیده و در عوض تخفیف‌هایی جزئی و ظاهرفریب در این مورد به شورای حقوق بشر ارائه داده است.

وی اشاره نمود که ایران در پاسخ به روند بررسی ادواری شورا در ماه اکتبر، فقط دو توصیه را که به طور خاصّ بهائیان را ذکر می‌کرد جزئاً پذیرفت و هشت توصیۀ دیگر را کاملاً رد کرد.

خانم علائی اظهار کرد که "دولت‌های دیگر در ماه اکتبر توصیه‌های محکم و قابل توجّهی در بارۀ اینکه چگونه ایران می‌تواند به تضییقات سیستماتیک خود بر بهائیان خاتمه دهد ارائه کردند ولی ایران تقریباً کلّیّۀ آنها را نادیده گرفت و فقط دو تا از آنها را بطور محدود و مشروط پذیرفت."

خانم علائی گفت "بر اساس این— و بر اساس سابقۀ گذشته ایران از عدم عمل به موجب توصیه‌های بازبینی دوره‌ای سال ٢٠١٠ — ما شک داریم که در آیندۀ نزدیک هیچ بهبودی در وضع بهائیان که در ایران صرفاً به خاطر اعتقادات دینی‌شان در معرض تضییقات هستند، حاصل شود.

در بیانه‌ای که امروز در شورا خوانده شد، خانم علائی اظهار داشت که در بازبینی دوره‌ای ماه اکتبر "آقای جواد لاریجانی، رئیس هیئت نمایندگی، ادّعا نمود که با بهائیان ’تحت به اصطلاح قرارداد شهروندی رفتار می‌شود‘ و آنها ’از تمام مزایای هر شهروند در ایران برخوردارند‘ و اینکه ’آنان در دانشگاه اساتید دارند’ و ’در دانشگاه دانشجو‘.

"این است حقیقت تلخِ واقعیّت/ وضع واقعی در ایران.

خانم علائی این امید را ابراز داشت که ایران که مایل است بیان مکرّر خود را در بارۀ احترام به بررسی ادواری جهانی به دنیا ثابت کند، با برداشتن این قدم آسان شروع کند، یعنی اجازۀ دسترسی بدون قید و شرط به تحصیلات عالی را به بهائیان بدهد، اقدامی که در راستای دو پیشنهادی است که آنها را جزئاً پذیرفته است.

مواردی که ایران امروز قبول و رد کرد

در نشست رسمی بررسی ادواری ایران در ماه اکتبر، دولت‌های دیگر ٢٩١ توصیه کردند که چگونه ایران ممکن است بتواند سابقۀ حقوق بشری خود را/ سابقۀ خود در مورد حقوق بشر را بهبود بخشد. در نشست نتیجه‌گیری امروز، ایران ١٣٠ مورد از آنها را قبول کرد. ٥٩ مورد آنها را جزئاً پذیرفت و ١٠٢ مورد آنها را کاملاً رد کرد. از پیشنهادهایی که در آنها به بهائیان اشاره شده دو تای آنها در ردۀ پذیرش جزئی بودند، یکی از شیلی و دیگری از جمهوری چک که عبارتند از:

١٣٨.١١١. اتّخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از هر گونه تبعیض علیه زنان و دختران، به خصوص کمک به دست‌رسی به تحصیلات عالی برای اعضای جامعۀ بهائی و دیگر اقلّیّت‌های مذهبی. (شیلی)

١٣٨.١٣١. تجدیدنظر در قانون‌ و خط مشی دولت برای تضمین آزادی مذهب برای افرادی که متعلّق به اقلّیّت‌های مذهبی هستند، از جمله بهائیان، و هم‌چنین حفظ دیگر موارد حقوق بشر آنان بدون هیچ‌گونه تبعیضی(جمهوری چک)

امّا در بیانیّۀ ایران، پذیرش جزئیِ این پیشنهادها به این نحو مشروط شد "که اجرای کامل بعضی از این توصیه‌ها مخالف قانون اساسی، اصول شرعی و ارزش‌های اسلامی ما است" و "مسیر اقدامِ لازم برای اصلاح قوانین جاری به زمان و مذاکرات طولانی بین بخش‌های متشکّلۀ مختلف در فرایند قانو‌ن‌گذاری نیاز دارد."

هشت توصیۀ مربوط به بهائیان که رد شدند عبارتند از:

١٣٨.١٢٥. به رفتار سرکوب‌گرانه علیه اقلّیّت‌های قومی و مذهبی به خصوص بهائیان پایان دهد و اقدامات مؤثّری برای خاتمه دادن به سیاست‌‌های/سیاست‌گزاری‌های تبعیض‌آمیز بر علیه آنان به عمل آورد. (لوگزامبورگ)

١٣٨.١٢٦. تبعیضات گزارش شده علیه اقلّیّت‌های مذهبی از جمله بهائیان را از بین ببرد و حفاظت قانونی بهتری به این‌گونه جوامع ارائه دهد. (سیرالئون)

١٣٨.١٢٨. اقداماتی به عمل آورده شود تا عدم تبعیض در قانون و در عمل علیه اقلّیّت‌های قومی و مذهبی، از جمله بازداشت‌های خودسرانه و محرومیّت از تحصیلات عالی و اشتغال به کارهای دولتی و هم‌چنین دخالت دولت در شغل‌های خصوصی علیه افراد موابسته به جامعۀ بهائی تضمین شود. (سوئد)

١٣٨.١٢٩. هر گونه تبعیض علیه اعضای اقلّیّت‌های مذهبی و قومی از جمله بهائیان، دراویش، مسیحیان، عرب‌های اهوازی، بلوچ‌ها و کردها را خاتمه دهد و احترام به آزادی دین را تضمین کند. (استرالیا)

١٣٨.١٣٠. تبعیض در قانون و در عمل علیه همۀ اقلّیّت‌های مذهبی قومی مانند بهائیان، صوفیان، کردها و عرب‌های سنّی را پایان دهد و حفظ کامل حقوق آنان را تضمین کند. (اطریش)

١٣٨.١٣٢. تبعیض و سرکوبی علیه مردم به خاطر قومیّت و وابستگی مذهبی‌شان را به پایان رساند، از جمله برای بهائیان، کردها، اهوازی‌ها و مسیحیان. (فرانسه ١٣٨#)

١٣٨.١٣٣. تبعیض در قانون و در عمل علیه اقلّیّت‌های مذهبی و قومی از جمله جامعۀ بهائی را پایان دهد. (لیتوانی)

١٣٨.١٣٤. اقداماتی به عمل آورد تا از تبعیض و برانگیختن تنفّر علیه بهائیان و یا هر اقلّیّت‌ قومی یا مذهبی دیگر، بدون توجّه به شناسایی رسمی آن، جلوگیری شود. (مکزیک)

برای اطّلاعات بیشتر به این سایت مراجعه کنید: www.bic.org