انجمن جهانی نویسندگان خواستار آزادی یکی از مدیران جامعه‌ی بهائی ایران است

۲۰ آبان ۱۳۹۳
عکسی از خانم مهوش ثابت، معلّم و مرّبی، و یکی از هفت رهبر بهائیان ایران که از سال ۲۰۰۸ تا کنون در زندان به سر می‌برند.

لندن, انگلستان — انجمن بین‌ المللی قلم (PEN International) در کمپین جهانی خود برای دفاع از نویسندگانی که تحت آزار و اذیت هستند، خواستار آزادی مهوش ثابت، یکی از هفت مدیر جامعه‌ی بهائی ایران شد.

در کوششی در جهت جلب توجّه به وضع اسفناک ٩٠٠ داستان‌نویس، شاعر، و روزنامه‌نگار که در سال گذشته مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌، زندانی، کشته و یا «ناپدید» شده‌اند، انجمن نویسندگان از بین آنان پنج نفر را برای تأکید در یک کمپین یک‌هفته‌ای انتخاب نموده که خانم ثابت اوّلین نفر آنهاست.

انجمن جهانی قلم اظهار داشت که خانم ثابت و شش مدیر دیگر جامعه‌ی بهائی ایران «در دوران بازداشت قبل از محاکمه، برخوردها و محرومیت‌های وحشتناکی را تحمّل کردند و پس از شش جلسۀ کوتاهِ دادگاه بدون رعایت روال قانونی صحیح» به بیست سال زندان محکوم شدند.

آلبرتو مانگوئل نویسنده‌ی آرژانتینی نامه‌ی سرگشاده‌ی پرشوری خطاب به خانم ثابت نوشت که روز دوشنبه در روزنامه‌ی گاردین چاپ شد.

آقای مانگوئل می‌نویسد که اشعار خانم ثابت «شاهدی است بر بی‌عدالتی‌ها، تعصبات و بر ناتوانی در فهم این واقعیّت که فارغ ازآنچه جامعه نسبت به يك شاعر روا دارد، با ز کلام شاعر در اذهان خوانندگان هم‌چنان خواهد ماند، به ایجاد ایده‌ها ادامه خواهد داد، و ذهن را به گفتگو مشغول خواهد داشت.»

کتاب شعر خانم ثابت "اشعار زندان"، که آنچه را که در زندان بر او گذشته بیان می‌کند و در سال ۲۰۱۳ به چاپ رسیده. نمایش اسلاید
۲ تصاویر

کتاب شعر خانم ثابت "اشعار زندان"، که آنچه را که در زندان بر او گذشته بیان می‌کند و در سال ۲۰۱۳ به چاپ رسیده.

کتاب شعر خانم ثابت تحت عنوان «اشعار زندان» در سال ٢٠١٣ به چاپ رسید. ایشان که یک معلّم و مربی هستند، از مارس ٢٠٠٨ بازداشت، متّهم و نهایتاً محکوم به جرم‌های دروغین «جاسوسی» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» شده اند.

انجمن جهانی قلم در نظر دارد که به عنوان بخشی از این کمپین که در سی و سومین سالگرد «روز نویسنده‌ی زندانی» در ١٥ نوامبر به پایان می‌رسد، در این هفته نامه‌های سرگشاده‌ای به چهار نویسنده‌ی دیگر در این هفته منتشر کند. این کمپین از اعضای انجمن بین المللی قلم - که نماینده‌ی نویسندگان و مؤلفانِ بیش از ١٠٠ کشور هستند - می‌خواهد که نامه‌ی دادخواست آزادی فوری خانم ثابت را امضا کنند.