حملات اقتصادی علیه جامعه بهائی ایران

۹ آبان ۱۳۹۳
A banner placed on the front of one of some 79 Baha'i-owned businesses which were closed on the morning of 25 October in a systematic state-sponsored attack on the Baha'i community in one of the regions of Iran. It reads: "This commercial unit has been sealed owing to violation of trading laws/rules. The owner of this commercial unit should report to the police."

نیویورک, United States — در حینی که سازمان ملل متّحد در ژنو مشغول بررسی وضع حقوق بشر در ایران است و در حالیکه نمایندگان آن کشور وانمود می‌کنند که به حقوق مدنی تمام شهروندان خود احترام می‌گذارند، مقامات مسئول در یک منطقه از کشور حمله‌ای گسترده، سیستماتیک و از قبل طرح‌ریزی شده علیه بهائیان مغازه‌دار را آغاز نمودند.

بهائیان ایران همواره متحمّل تضییقات شدید از جمله نتایج ناشی از سیاست‌گذاری‌های دولت به منظور ایجاد خفقان اقتصادی جامعۀ بهائی آن کشور بوده و این حملۀ جدید البتّه بر درد و رنج خانواده‌های بیشماری می‌افزاید.

صبح روز شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳ مقامات مربوطه حدّاقل ۷۹ محل کسب و کار متعلّق به بهائیان را در شهر‌های کرمان، رفسنجان و جیرفت پلمپ کردند. مغازه‌های بهائیان در آن روز به خاطر مولود حضرت بهاءالله که از تعطیلات دینی بهائیان محسوب می‌شود بسته بودند.

در یک عمل وقیح و به منظور خدشه‌دار کردن اعتبار کاسبان بهائی در بین مردم، مقامات مسئول بر درب هر مغازه اعلامیّه‌ای نصب کردند مبنی بر اینکه صاحب کسب در اجرای قوانین صنفی تخلّف نموده است. بهائیان که حقّاً در بین شهروندان ایران از جمله هم‌کاران ، صاحب‌کاران و مشتریان مسلمان خود به صداقت و امانت شهرت دارند با وجودیکه واقفند که این اعمال ظالمانه از طرف عناصر رسمی حمایت و هدایت می‌شود حدّ اکثر تلاش خود را مبذول می‌دارند که از طریق قانونی تظلّم‌خواهی کنند.

خانم بانی دوگال نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی گفت: مسئولین امور در کشوری که ادّعا می‌کند قوانین و مقرّرات آن بر اساس اصول اسلام طرح‌ریزی شده‌ است بهتر است اندکی تفکّر نمایند که این همه تزویر و دورویی چه تاٴثیری در روحیّۀ نسل جوان و بر آیندۀ مملکت دارد. خانم دوگال از دول جهان خواست که ایران را تحت فشار قرار دهند که به تبعیضات همه‌جانبه علیه شهروندان بهائی خود خاتمه دهد، شهروندانی که بی‌گناهی‌شان در نزد همگان ثابت شده و آرزوی‌شان خدمت به ترقّی و پیشرفت وطن‌شان است.