پاپوآ گینه نو: قطعات چوبی کنده‌کاری شده با دست به معبد در حال ساخت زیبایی می‌بخشند

۲۱ دی ۱۴۰۲

٤٣٢ قطعه‌ چوبی، که هرکدام با دست، توسط هنرمندان محلی کنده‌کاری شده‌، اکنون ۹ درب ورودی معبد بهائی در حال ظهور در پاپوآ گینه نو را قاب می‌کند.