جامعه جهانی بهائی نیویورک: استقبال از وابستگی متقابل و هویت مشترک نوع بشر

۱۴ خرداد ۱۴۰۳

جامعه جهانی بهائی مفاهیم جدیدی از رهبری و عدالت را در کنفرانس جامعه مدنی سازمان ملل بررسی کرده و بر نیاز به داشتن هویتی مشترک برای شکل دادن به پیشرفت جهانی تاکید نمود.


لوکزامبورگ: غلبه بر انفعال از طریق جامعه‌سازی
گفتمان‌های عمومی
۲:۴ دقیقه

لوکزامبورگ: غلبه بر انفعال از طریق جامعه‌سازی

#داستان_ما_یکیست: یادآوری سالی که هنر الهام‌بخش تفکر و تامل در جهان شد
آزار و اذیت بهائیان ایران
۲:۵۰ دقیقه

#داستان_ما_یکیست: یادآوری سالی که هنر الهام‌بخش تفکر و تامل در جهان شد

«بارقه نور و امید»: گشایش معبد بهائی در پاپوآ گینه نو
معابد بهائی
۴:۴۶ دقیقه

«بارقه نور و امید»: گشایش معبد بهائی در پاپوآ گینه نو

«تسکینی برای نوع بشر»: برگزاری مراسم صدمین سالگرد توسط بهائیان هند در معبد نیلوفر آبی
معابد بهائی
۳:۴ دقیقه

«تسکینی برای نوع بشر»: برگزاری مراسم صدمین سالگرد توسط بهائیان هند در معبد نیلوفر آبی

آرامگاه حضرت عبدالبهاء: آغاز کار روی سیستم‌های ساختمان و سطوح خارجی
آرامگاه حضرت عبدالبهاء
۲:۳۲ دقیقه

آرامگاه حضرت عبدالبهاء: آغاز کار روی سیستم‌های ساختمان و سطوح خارجی

کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد: نقش حیاتی موسسات در ترویج برابری جنسیتی
گفتمان‌های عمومی
۴:۱ دقیقه

کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد: نقش حیاتی موسسات در ترویج برابری جنسیتی

جوانان: جامعه جهانی بهائی بر نقش اساسی جوانان در تحول اجتماعی تاکید می‌کند
گفتمان‌های عمومی
۱:۴۳ دقیقه

جوانان: جامعه جهانی بهائی بر نقش اساسی جوانان در تحول اجتماعی تاکید می‌کند

رادیو بهائی شیلی: آرشیو صدای ملی فرهنگ ماپوچه، رنگ زندگی می‌گیرد
اقدام اجتماعی
۵:۹ دقیقه

رادیو بهائی شیلی: آرشیو صدای ملی فرهنگ ماپوچه، رنگ زندگی می‌گیرد

جامعه جهانی‌ بهائی نیویورک: بازنگری نقش موسسات در ایجاد اجتماعاتی با برابری جنسیتی
گفتمان‌های عمومی
۱:۲۴ دقیقه

جامعه جهانی‌ بهائی نیویورک: بازنگری نقش موسسات در ایجاد اجتماعاتی با برابری جنسیتی