کارشناس سازمان ملل در آزادی ادیان: ایران بهائیان را به صورت روشمند مورد آزار قرار می دهد

۱ آبان ۱۳۹۰
هاینر بیلفلد، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل دربارۀ آزادی دین یا عقیده، در حال ارائۀ خلاصه ای از گزارش خود به خبرنگاران در مرکز سازمان ملل روز پنج شنبه ۲۸ مهر (۲۰ اکتبر). دکتر بیلفلد گفت حکومت ایران « سياستی مبتنی بر دشمنی مفرط که کاملاً روشن و به صراحت بيان شده.» نسبت به اقلّیت ۳۰۰۰۰۰ نفری بهائی دارد. عکس سازمان ملل از پائولو فیلگوئراس.

سازمان ملل متّحد, United States — به گفتۀ یکی از کارشناسان سازمان ملل، آزار بهائیان در ایران از جمله «افراطی ترین شکل های ناشکیبایی و آزار دینی» در جهان امروز است.

این مطلب را هاینر بیلفلد، گزارشگر ویژه در آزادی دین یا عقیده، در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر سازمان ملل اظهار کرد. او اين سخنان را در پاسخ به سؤالی دربارۀ گزارش تازه‌ای که کارزار رسانه ای حکومت ایران برای شیطانی جلوه دادن بهائیان را مستند می کند، گفت.

دکتر بیلفلد گفت: «حکومت ایران سیاستی برای آزار روش مند آنها حتی با قصد نابودی دين بهائی در سراسر دنیا دارد… سياستی مبتنی بر دشمنی مفرط که کاملاً روشن و به صراحت بيان شده است.»

دکتر بیلفلد در پاسخ به این سؤال که آیا از ایران پاسخی برای بیانیه هایش در این موضوع دریافت کرده، گفت: «پاسخ معمول این است: بهائیت یک دین نیست، یک آئين فردپرستانه و شیطانی است.»

گزارش با نام تحریک تنفر – کارزار رسانه ای ایران برای شیطانی جلوه دادن بهائیان روز جمعه ۲۹ مهر (۲۱ اکتبر) در دفاتر نیویورک جامعۀ جهانی بهائی منتشر شد. بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد، در سمت چپ، و دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو، در سمت راست عکس دیده می شوند. به گفتۀ خانم علائی، این گزارش انعکاسی از «ترس نامعقول» حکومت ایران از بهائيان و «تحقير شدیدی» است که بر آنها اعمال میشود. نمایش اسلاید
۲ تصاویر

گزارش با نام تحریک تنفر – کارزار رسانه ای ایران برای شیطانی جلوه دادن بهائیان روز جمعه ۲۹ مهر (۲۱ اکتبر) در دفاتر نیویورک جامعۀ جهانی بهائی منتشر شد. بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد، در سمت چپ، و دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو، در سمت راست عکس دیده می شوند. به گفتۀ خانم علائی، این گزارش انعکاسی از «ترس نامعقول» حکومت ایران از بهائيان و «تحقير شدیدی» است که بر آنها اعمال میشود.

او گفت: «آنها میان ادیان آسمانی – که به زعم آنها شامل یهودیت، مسیحیت و البته اسلام است– و بقیه اديان تمایز قائل می شوند. مشکل اينجاست.»

«منظورم اين است که آنها صرفاً با نپذيرفتن باور بهائيان به عنوان یک دین، در واقع آنها را به شکلی روشمند از دایرۀ شمول آزادی دین یا عقیده بیرون نگه می دارند. این چیزی است که دولت ها مجاز به انجامش نيستند.»

دکتر بيلفلد در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه تأکيد کرد که آزادی دین یا عقیده یکی از حقوق بنیادی بشر است.

او افزود: «نقطۀ شروع باید درک شخصی انسانها از خودشان باشد. اعتقادات عمیقشان … این چیزی است که به حساب می آید.»

تحریک تنفر

یک جنبه از کارزار حکومت ایران علیه بهائیان در گزارش "تحریک تنفر: کارزار رسانه های ایران برای شیطانی جلوه دادن بهائیان" مستند شده است. این گزارش شواهدی از یک نقشۂ دولتی برای بدنام کردن جامعۀ بهائی ارائه می کند.

گزارش که در ۲۹ مهر (۲۱ اکتبر) منتشر شد، اتّهامات دروغین مبنی بر دست داشتن بهائیان در مجموعه ای از اعمال خرابکارانه از جمله ضدّ اسلامی بودن، فساد اخلاقی و عامل قدرت های بیگانه بودن را زیر ذرّه بین قرار می دهد.

فراز صانعی، پژوهشگر ایران در بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی دیده بان حقوق بشر، در اين زمينه به سی ان ان گفت که نهادهای مدافع حقوق بشر سال هاست که اقدامات ایران علیه بهائیان برای «محروم کردن آنها از حق ابراز آزادانۀ عقاید و تعالیم دین شان» را مستند کرده اند.

دکتر صانعی گفت این گزارش «تصوير ارزشمندی از ساز و کار یک عنصر دیگر این کارزار، که کمتر مستند شده امّا مزوّرانه تر است، يعنی تبلیغات ضدّ بهائی در رسانه های رسمی و نیمه رسمی را نشان می دهد که چگونه با سخنان نفرت آلود، یک گروه اقلّیت را که اکنون نیز آسیب پذیر است، بیشتر در معرض تبعیض و حملات اشخاص غير مسئول قرار می دهد.»

بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد، در مراسم رونمائی اين گزارش اشاره کرد که بهائیان در ایران «در برابر کارزارهایی این چنینی به ویژه آسیب پذیرند زیرا هیچ حقّی برای پاسخ گویی ندارند.»

Special Section – Inciting Hatred: Iran's media campaign to demonize Bahá'ís**

A Special Section of the Baha'i International Community United Nations Office website presents the full report, Inciting Hatred: Iran's media campaign to demonize Bahá'ís* in English and Persian, as well as an online only 197-page appendix that summarizes each of the 400-plus documents or articles that were collected during the period of this survey, from 17 December 2009 to 16 May 2011.*