میزگرد بررسی بحران حقوق بشر در ایران

۲۷ خرداد ۱۳۹۰
میزگردی که ۲۵ خرداد در مجلس عوام بریتانیا برگزار شد، شاهد سخنرانی افراد زیر بود: (از چپ به راست) نازیلا قانع، مدرس دانشگاه آکسفورد و سردبیر مجلۀ دین و حقوق بشر؛ شادی صدر، وکیل ایرانی و فعال حقوق زنان؛ لوئیز المن، نماينده مجلس و رئیس میزگرد؛ مایک گیپس، نماينده مجلس؛ خاتازا گوندوه از نهاد همبستگی جهانی مسیحیان، یک گروه مدافع آزادی باور دینی؛ و امید جلیلی، بازیگر و کمدین انگلیسی-ایرانی.

لندن, بریتانیا — سابقۀ حقوق بشر ایران در سمیناری که در مجلس عوام بریتانیا برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت.

بحث میزگرد که اعضای مجلس، کارشناسان و کنشگران حقوق بشر در آن شرکت داشتند، به میزبانی مشترک گروه پارلمانی همه حزبی دوستان بهائیان در بریتانیا و گروه های حقوق بشری اتحاد برای ایران و همبستگی جهانی مسیحیان برگزار شد.

نازیلا قانع، از مدرسان دانشگاه آکسفورد و سردبیر مجلۀ دین و حقوق بشر، گفت: «مبالغه نیست اگر گفته شود وضعیت حقوق بشر در ایران بحرانی است.»

دکتر قانع حکومت ایران را «نيروی محرکۂ اصلی ناشکیبایی، نفرت و آزار» خواند و اشاره کرد که اقدامات روشمند آزار دینی بهائیان – و آزار، زندان و شکنجه ای که همۀ اقلیت ها یا افراد آسیب پذیر با آن روبرو هستند – توسط مقامات «برانگیخته و دامن زده می شود.»

دکتر قانع گفت که حکومت «مدام ابلاغیه ها، قوانین، دستورات و تهدیدهایی به کارمندان دولتی، دانشگاه ها، معلمان و تاجران خصوصی می فرستد و به آنها دستور می دهد کارکنان، دانشجویان و افراد دیگری را که به گروه های 'منحرف' تعلق دارند، بهائی هستند، یا فعال سیاسی هستند - که سؤال های اشتباه می پرسند- اخراج کنند.»

وی افزود کودکان در مدارس تحقیر و تهدید می شوند، «نه به دست کودکان دیگر، بلکه به دستور مقامات دولتی و معلمان شان.»

دکتر قانع اشاره کرد که این سرکوب اکنون روز به روز قشر گسترده تری از مردمی را که ظاهراً مخالف هستند،» هدف قرار می دهد. او اضافه کرد که رژیم ایران با تعصب خود علیه تقریباً همۀ مردم، «نتوانسته تنوع غنی تمدن ایران را به رسمیت بشناسد.»

امید جلیلی، بازیگر و کمدین، در حال سخنرانی در سمینار حقوق بشر در ایران که در ۲۵ خرداد در مجلس عوام بریتانیا برگزار شد. آقای جلیلی شهامت و استقامت جامعۀ بهائی ایران را ستود. خاتازا گوندوه از نهاد همبستگی جهانی مسیحیان کنار او نشسته است. نمایش اسلاید
۳ تصاویر

امید جلیلی، بازیگر و کمدین، در حال سخنرانی در سمینار حقوق بشر در ایران که در ۲۵ خرداد در مجلس عوام بریتانیا برگزار شد. آقای جلیلی شهامت و استقامت جامعۀ بهائی ایران را ستود. خاتازا گوندوه از نهاد همبستگی جهانی مسیحیان کنار او نشسته است.

شادی صدر، وکیل و فعال حقوق زنان که در ایران زندانی بود، از وضعیت غم بار زندانیان زن سخن گفت.

او گفت که آنها «از بسیاری از حقوقی که ... بر اساس قانون بین المللی ... و قوانین ایران... به آنها داده شده، محرومند.»

خانم صدراز خشونت بسیاری که زندانیان زن طی بازجویی با آن روبرو می شوند، صحبت کرد و گفت ترسی که در اثر این خشونت ایجاد می شود، جلوی کنشگری زنان را در سراسر کشور می گیرد.

در سال های اخیر آزار مسیحیان نيز در ایران افزايش يافته است.

خاتازا گوندوه از نهاد همبستگی جهانی مسیحیان با اشاره به «استفادۀ بسیار از ادبیات فتنه جویانه» علیه جامعۀ مسیحی، به استفادۀ مقامات ایرانی از سخنان نفرت آلود علیه اقلیت ها اشاره کرد. به گفتۀ دکتر گوندوه در این ادبیات ادعا می شود که مسیحیان «خود را مانند انگلی وارد اسلام کرده اند» و بخشی از «فرقه های منحرف» و «دسیسه های بیگانگان» هستند.

مایک گیپس نمايندۂ مجلس – یکی از اعضای پیشین هیئت اویژۀ امور خارجۀ پارلمان بریتانیا – با یادآوری صمیمیت و مهمان نوازی ایرانیان عادی که هنگام دیدارهایش از این کشور ملاقات کرده، رفتار حکومت ایران در زمینۀ منافع «امنیتی» را با رفتار «جامعۀ جوان، پویا و سرزنده ای» که می خواهد «در جهان مشارکت داشته باشد،» مقایسه کرد.

آقای گیپس گفت فقط زمانی که حکومت ایران همۀ گروه های قومی و دینی خود را به رسمیت بشناسد و به آنها حقوق برابر بدهد، امنیت ایران تضمین خواهد شد.

وی افزود: «بزرگ ترین امنیت، امنیت فرد انسانی است.»

سمینار که چهارشنبه، ۲۵ خرداد (۱۵ ژوئن) برگزار شد، تازه ترین مورد از مجموعه فعالیت هایی بود که به عنوان یادوارۀ سومین سالگرد دستگیری هفت رهبر بهائی ایران در سراسر دنیا انجام می شود. این هفت نفر بر مبنای اتهامات بی اساس بازداشت، بدون هیچ مدرکی و در مغايرت با ضوابط قانونی دادرسی محکوم شدند و در حال گذراندن دوره های ۲۰ سالۀ محکومیت زندان خود هستند.

در پیامی که از سوی وکیل برجستۀ حقوق بشر، شری بلر، مشاور ملکه، به سمینار فرستاده شد آمده بود که زندانی کردن این هفت نفر «مایۀ ننگ رهبران کشور است.» خانم بلر از مقامات ایرانی خواست «مدیران بهائی را آزاد کنند و به تعهدات خود مبنی بر آزادی دینی پایبند باشند.»

امید جلیلی، بازیگر و کمدین انگلیسی-ایرانی که او نیز در میزگرد شرکت داشت، گفت این هفت نفر با ثابت ماندن بر اصول و ایمان خود، «روی شخصیت و هویت خود پا بر جا مانده اند.» آقای جلیلی شهامت و استقامت کل جامعۀ بهائی ایران را نیز ستود.

کیشان منوشا، رئیس دفتر روابط عمومی جامعۀ بهائی بریتانیا، نتیجه گیری کرد که سمینار «بر گسترۀ بحران حقوق بشر در ایران تأکید دارد و به ما یادآوری می کند که نه تنها بهائیان بلکه اقلیت های دینی دیگر، زنان، روزنامه نگاران و دیگران مورد نقض مستمر حقوق بشر قرار دارند.»

Special Report - "The Trial of the Seven Baha'i Leaders"

*The Baha'i World News Service has published a Special Report which includes articles and background information about the seven Iranian Baha'i leaders – their lives, their imprisonment, trial and sentencing – and the allegations made against them. It also offers further resources about the persecution of Iran's Baha'i community. *

The International Reaction page of the Baha'i World News service is regularly updated with responses from governments, nongovernmental organizations, and prominent individuals. The Media Reports page presents a digest of media coverage from around the world.