نویسندۀ اسپانیائی «پلی بین باختر و خاور» را کشف نمود

۱۲ مرداد ۱۳۸۹
"Desde el corazon de Iran - Los baha'is: La esperanza oprimida" is one of the first major works written in Spanish about the genesis and persecution of the Baha'i community in Iran.

مادرید, اسپانیا — وقتی که نویسندۀ اسپانیائی، رافائل سِرّاتو (Rafael Cerrato) ، از منطقۀ شمال اسرائیل در سال ۲۰۰۶ دیدار نمود هر گر فکر نمی کرد که آن سفر منجر به نگارش کتابی خواهد شد.

او که از شهرعکّا گذر مینمود عمیقا ً تحت تأثیر زیبائی ساختمانها و باغهای مرکز جهانی بهائی که در دامنۀ کوه کرمل واقع شده اند قرار گرفت.

آقای سرّاتو بیان میکند که «من در تعجّب فرو رفتم و با خود اندیشیدم که باید در بیابم چه عاملی در پس این زیبائی نهفته است.»

پس از بازگشت به اسپانیا این نویسنده کاتولیک که که نوشته های زیادی در مورد ادیان دارد به مطالعه در مورد تعالیم و تاریخ دیانت بهائی پرداخت و مسحور یافته هایش گشت.

او اظهار داشت: «من به این حقیقت پی بردم که پل بین خاور و باختر را که سیاستمداران و اندیشمندان از طریق اتحادیّۀ تمدن ها در سازمان ملل متحد و نظایر آن در پی ایجادش بوده اند از قبل وجود داشته.»

«تعالیم اجتماعی دیانت بهائی شامل همۀ اصول ادیان گذشته است بدون آنکه هیچیک آنها از دست رفته باشد، از جمله نیاز به وجود سازمانهای فراملی، تساوی حقوق زنان و مردان، نیاز به تعلیم و تربیت همگانی و غیره. من به این اصول اعتقاد داشته و در معرفی آنها هیچگونه ایرادی نمی بینم.»

در دوران تحقیق در مورد دیانت بهائی آقای سرّاتو تحت تأثیر «ایمان عمیق و پایداری» بهائیان در ایران در برابر مشکلاتی که با آن روبرو هستند قرار گرفت.

ازاینرو بر آن شد که کتابی در مورد دیانت بهائی با تأکید بر تضییقات شدیدی که پیروان آن به تحریک مقامات مسئول در ایران، زادگاه این دیانت، از هنگام پیدایشش با ان روبرو بوده اند به نگارش آورد.

Rafael Cerrato, author of "Desde el corazon de Iran", discusses his book during a presentation in Saragossa, Spain. To his left is Carmen Pueyo, a member of the Spanish Baha'i community. نمایش اسلاید
۳ تصاویر

Rafael Cerrato, author of "Desde el corazon de Iran", discusses his book during a presentation in Saragossa, Spain. To his left is Carmen Pueyo, a member of the Spanish Baha'i community.

این کتاب که «از قلب ایران – بهائیان: امیدی در چنگال ظلم» (From the Heart of Iran - The Baha'is: Oppressed Hope), نام دارد به تازگی از سوی انتشارات ارسموس منتشر شده که از جمله اولین آثار عمده به زبان اسپانیائی در مورد پیدایش جامعۀ بهائی در ایران و ستمهای وارده بر پیروانش میباشد.

نقدی در مورد کتاب آقای سرّاتو، آنرا «استادانه، مستدل و سَفَری پر چشم انداز» تعریف نموده است.

این منتقد ادبی، اِنریکه کوردوبا (Enrique Cordoba)، که نویسندۀ مقالات در روزنامۀ «اِل نوئوُ هِرالد» است مینویسد «من بسیار خرسندم که سرّاتو این کتاب را به نگارش در آورده تا در دسترس آنانی قرار گیرد که علاقمند به آگاهی از اصولی هستند که باید مورد تحقیق ومطالعه قرار گیرند.»

ژورنالیست و گویندۀ رادیوئی مقیم میامی، نینوسکا پِرِز کستلّون (Ninoska Perez Castellon) نوشته است که این «کتابی مورد نیاز است ... این اخطاری است برای همۀ مردم گیتی که مبادا ظلم های روا شده بر جامعۀ بهائی ایران به دست فراموشی سپرده شوند.»

ایشان نوشته است که «به خاطر مقام ارزشمند نویسندگانی همچون رافائل سرّاتو است که ما با موضوعی که باید در صدر صفحۀ اوّل هر نشریه ای قرار گیرد عمیقا ً آشنا میشویم.»

آقای سرّاتو که در سال ۱۹۵۱ در کوردوبا متولّد شده پیش از وقف توان خود برای شناخت آنچه که خود آن را «حقایق عظیمی که در تاریخ ثبت نشده ولی نقشی والا در درک ما از زمان حال دارند» تعریف میکند در رشتۀ اقتصاد در مالاگا تحصیل نموده.

دیانت نقش عمده در این شناخت بازی میکند.

آقای سرّاتو بیان داشت که «من همیشه می اندیشیدم که انسان "موجودی مذهبی" است، حتی فزونتر از موجودی سیاسی که بسیاری از فلاسفه به آن معتقد بوده اند. بدون مذهب پدیده های اجتماعی و تکامل قابل درک نیستند.»

در نوشتۀ سال ۲۰۰۵ خود «نامه ای به فرناندو سنچز دراگو» (Letter to Fernando Sanchez Drago) او مقایسه ای در مورد پیامبران ادیان مسیحی، اسلام و بودائی نمود و نوشتۀ او در سال بعد به نام «لِپانتو، جَنگ پایان نایافته» به مطالعۀ رابطۀ غرب با اسلام پرداخت.

او میگوید «دیانت باید نیروئی برای ایجاد وحدت باشد امّا متأسّفانه سبب بسیاری از مشکلات شده. مبنای این مشکلات خود دین نیست ... بلکه نتیجۀ تغییراتی است که مردم در محتوای پیام الهی ایجاد میکنند.»

آقای سرّاتو مدّت ده سال است که در حومۀ بارسلونا و در نزدیکی معبد بودائی مونسرّات که بازدیدگاهی توریستی است زندگی میکند و از الهامات روحانی در این مکان بهره میگیرد.

ایشان همچنین علاقمند به سفر و مطالعۀ سنّت های متفاوت جهان است. پس از اتمام تعهّدهای بیشماری برای سخنرانی و مراسم امضای کتاب در اسپانیا، در ماه آینده ایشان از ایالات متّحده بازدید خواهد نمود و در مورد کتاب «از قلب ایران» در موسّسۀ معتبر «بوکز اند بوکز» (Books and Books) در میامی سخنرانی خواهد نمود.

او گفت «من میامی را دروازه ای برای ورود به امریکا برای آنانکه اسپانیائی صحبت میکنند میدانم.»

گیلبرت گرسّلی (Gilbert Grasselly) که مترجمی زبردست و ساکن هالیوود است با این دید موافق بوده اضافه میکند «تعداد کثیری از آنان که اسپانیائی صحبت میکنند در منطقۀ میامی دِید ساکنند و این منطقه دارای اهمیّتی خاصّ برای آنان است.»

از آقای گرسّلی خواسته شده که «از قلب ایران» را به انگلیسی ترجمه نماید.

آقای گرسّلی اظهار داشت که «رافائل سرّاتو توجّه مردم را به آنچه در حال وقوع است جلب مینماید. خواندن تاریخ دراین کتاب مرا تحت تأثیر قرار داده.»

آقای سرّاتو امیدوار است که این کتاب خوانندگان به زبان اسپانیائی را در مورد موقعیّت بهائیان در ایران و نیز از ارزشهائی که به خاطر آن آماده اند تا ستم ها را تحمّل نمایند آگاه سازد.

«من امیدوارم که در اثر مطالعۀ این کتاب رهبران، روزنامه نگاران و اندیشمندان در مورد برنامه ها و اعمال حکومت فعلی در ایران آگاهی یابند و نیز آرزو مینمایم که دریابند که از طریق دیانت بهائی است که فرایند های سازنده ای برای گفتمان بین خاور و باختر میتواند ایجاد شود.»