ایرانیان نامدار خواستار آزادی ادیان شدند

۸ مهر ۱۳۸۸
خانم آذر نفیسی، نویسندۀ کتاب «خواندن لولیتا در تهران» در مورد رفتار دولت ایران با اقلیتها چنین گفت: زندگی بهائی ها مانند «قناری در معدن» است.

واشنگتن, United States — یک نویسنده کتاب پر تیراژ و یک هنر پیشۀ نامزد جایزۀ اسکار در میان آنانی بودند که خواستار آزادی ادیان در ایران و از جمله پایان اذیت و آزار بهائیان هستند.

متجاوز از ۱۴۰۰ نفر در جلسه ای عمومی که در ماه سپتامبر در سالن لیزنر دانشگاه جرج واشنگتن تشکیل شده بود به سخنرانی دکتر آذر نفیسی، نویسندۀ «خواندن لولیتا در تهران» و شهرۀ آغداشلو، هنرپیشۀ نامزد جایزۀ اسکار برای بازی در فیلم «خانه ای بر شن و مه» گوش فرا دادند. خانم دکتر نفیسی و خانم آغداشلو هر دو در ایران متولد شده اند ولی هیچیک بهائی نیستند.

دکتر نفیسی با احساس فراوان در مورد یگانگی بشریت سخن گفتند و اینکه رنج یک فرد رنج همگان است. ایشان به خصوص بر روی اقلیت ها تمرکز نموده به شرایط بهائیان ایران به عنوان نمونه اشاره کردند.

ایشان اظهار داشتند که «از خود میپرسم که چه احساسی خواهم داشت اگر از حقوق اولیّۀ بشری در کشوری که آنرا از خود میدانم، سرزمینی که با زبان و سنت های آن زاده شده ام، میهنی که مادر و پدرم، مادر بزرگ و پدر بزرگم و اجدادم در آن زیسته اند و به آن خدمت کرده اند، محروم باشم: محرومیت از حقّ تحصیل، حق داشتن مِلک و حتی حقّ زیستن چه مفهومی میتواند داشته باشد؟»

خانم نفیسی بیان داشتند که این تکاپو «تلاش سیاسی نبوده بلکه تلاشی هستی گرا است». وی اضافه نمود که «این مسأله فراتر از مورد بهائیان است، بلکه هر که را که جرأت متفاوت بودن و شهامت ابراز تمایل برای حق انتخاب را داشته باشد شامل میشود.»

خانم نفیسی اظهار داشت: «بهائیان در ایران همانند قناری در معدن ذغال سنگ هستند (توضیح مترجم: قناری در معدن ذغال سنگ برای کشف گازهای مسموم استفاده میشود و زندگیش بسیار سخت و کوتاه است). اگر میخواهید از میزان آزادی بهائیان در ایران آگاه شوید به شرایط و موقعیّت آنان نظر کنید».

وی بیان داشت که محروم سازی مردم از فردیت آنها راهی برای نابود ساختن آنان است. "این در حقیقت بدتر از آن است که فرد را به قتل برسانند. انکار حقوق شما و فردیت شما بالنـّفسه یعنی مرگ".

Actress Shohreh Aghdashloo spoke by video to the gathering in Washington, saying she stands "with many others around the world" in supporting the Iranian Baha'is. نمایش اسلاید
۳ تصاویر

Actress Shohreh Aghdashloo spoke by video to the gathering in Washington, saying she stands "with many others around the world" in supporting the Iranian Baha'is.

ایشان ادامه داد: «در بازجوئی های نمایشی رایج در ایران، همۀ مردمانی که دارای سوابق متفاوت از نظر سِنی، اعتقادات سیاسی و مذهبی هستند همه از حقوق فردی محرومند.»

خانم نفیسی اظهار نمود که همۀ مدافعان ناگزیر شده بودند تا اعتراف کنند «به آنچه اعتقاد داشته اند، نحوۀ زندگی که انتخاب کرده بودند و غیره، همه اشتباه و بر اساس فریب بوده. این نوعی دیگر از کشتار مردم است.»

خانم آغداشلو که از طریق تماس ویدیوئی از لوس انجلس با حاضرین سخن میگفت بیان داشت که هر آنچه را که ایشان «در مورد دیانت بهائی خوانده یا درک نموده» حاکی از اعتقاد بر یگانگی نوع بشر و والائی و شرافتمندی همۀ انسان ها است.

خانم آغداشلو گفتند: «من نیز با بسیاری در سراسر جهان برای دفاع و پشتیبانی از بهائیان ایران یک صدا شده اعتراض خود را برای رفتار اسف بار حکومت ایران بیان میدارم.»

این رویداد در واشنگتن در روز ۱۲ سپتامبر به یاد و افتخار بهائیان در بند در ایران، از جمله هفت تن از «رهبران» بهائی که متجاوز از یک سال است که در زندان معروف اوین با اتهامات بی اساس «جاسوسی برای اسرائیل، بی احترامی به مقدسّات اسلام و تبلیغات علیه جمهوری اسلامی» محبوس بوده اند برگزار شد.

این مراسم یکی از چندین گرد همائی هائی بود که در ماه های اخیر در شهرهای امریکا مانند لوس انجلس و سان فرانسیسکو و اکنون در واشنگتن برای دعا برای زندانیان در ایران برگزار میشد.

برای مطالعۀ بیشتر در این مورد به تار نمای زیر مراجعه فرمائید: http://news.bahai.org/story/731

برای مطالعۀ بیشتر در مورد اخبار جهانی بهائی به سایت زیر مراجعه فرمائید: http://news.bahai.org