در گفتگو: پادکستی گفتمان همزیستی در منطقه عرب را بررسی می‌کند

۲۳ تیر ۱۴۰۲
در آخرین قسمت پادکست سرویس خبری، دو نماینده جامعه جهانی بهائی (BIC) در مورد مشارکت جوامع بهائی در منطقه عرب در گفتمان همزیستی گفتگو می‌کنند.

در گفتگو: پادکستی گفتمان همزیستی در منطقه عرب را بررسی می‌کند

  • در آخرین قسمت پادکست سرویس خبری، دو نماینده جامعه جهانی بهائی (BIC) در مورد مشارکت جوامع بهائی در منطقه عرب در گفتمان همزیستی گفتگو می‌کنند.

برای دسترسی به محتوای صوتی بیشتر پادکست «سرویس خبری جامعهٔ بهائی» را دانلود کنید.

RSS  |  Spotify  |  Apple Podcasts  |  SoundCloud  |  Tunein  |  iHeart  |  Stitcher

مرکز جهانی بهائی - در آخرین قسمت پادکست سرویس خبری، دو نماینده جامعه جهانی بهائی (BIC) در مورد مشارکت جوامع بهائی در منطقه عرب در گفتمان همزیستی گفتگو می‌کنند - موضوعی که در سال‌های اخیر در افکار عمومی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

صبا حداد و حاتم الهادی، به ترتیب، نمایندگان دفاتر جامعه جهانی بهائی در ژنو و قاهره، چندین مفهوم و ایده مرتبط با گفتگوها در زمینه تقویت همزیستی، از جمله نقش سازنده دین در اجتماع معاصر، برابری زنان و مردان، و یگانگی ذاتی نوع بشر را مورد بررسی قرار دادند.

دکتر حداد در مورد این صحبت کرد که چگونه جمع‌های بحث و گفتگو معروف به «مجالس» - اصطلاحی عربی در اشاره به محل‌های سنتی برای دور هم جمع شدن - نقش مهمی در گردهم آوردن کنشگران مختلف اجتماعی ایفا کرده است تا بتوانند در مورد موضوعات مختلف و دغدغه‌های مشترک تبادل نظر داشته باشند، بینش‌های مختلف را بررسی کنند و به وحدت فکر برسند. او گفت روح وحدت و مشورت یکی از مشخصات مجالسی است که بهائیان در بحرین و سایر کشورهای منطقه میزبان آن هستند.

دکتر حداد گفت: «ما شرکت‌کنندگانی از همه اقشار اجتماع داریم و مشارکت هر یک ارزشمند و مهم است.»

او توضیح داد که مشورت بهائی در حقیقت همه را تشویق می‌کند تا دیدگاه‌های خود را به اشتراک بگذارند اما به آن‌ها وابسته نباشند. این رویکرد به زیبایی این گردهمایی‌هایی می‌افزاید، جایی که در آن شرکت‌کنندگان واقعاً تمایل به کشف واقعیت و جستجوی حقیقت دارند. وقتی چنین روحیه‌ای پرورش می‌یابد، امکانات فراوانی برای یادگیری جمعی وپیشرفت اندیشه به وجود می‌آید.

آقای الهادی بر اهمیت توجه به برابری جنسیتی در گفتگوهای مربوط به همزیستی تأکید کرد. او گفت درک فزاینده‌ای در بین کنشگران اجتماعی در سطح ملی درباره این موضوع وجود دارد که «ما نمی‌توانیم نیمی از جامعه را... از فرصت‌ها محروم کنیم.»

آقای الهادی افزود، در تلاش برای داشتن اجتماعی شمول‌پذیرتر، درک فزاینده‌ای نسبت به این موضوع وجود دارد که رفاه هر بخشی از اجتماع به طور ذاتی با رفاه کل مرتبط است.

دکتر حداد در تشریح این موضوع گفت: «هرچه بیشتر به اشتراکات میان خود نگاه کنیم، بیشتر متحد می‌شویم. در حالی که هر چه بیشتر به تفاوت‌های خود نگاه می‌کنیم، بیشترازهم جدا می‌شویم.»