جامعۀ جهانی بهائی، ژنو: اعدام دسته‌جمعی ۱۰ زن بهائی در چهل سال پیش، کمپین جهانی به یاد این زنان و در حمایت از برابری جنسیتی در ایران فراخوان عمومی برای آثار هنری می‌دهد

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲