جامعۀ بین‌المللی بهائی بیانیه‌ای منتشر کرده که دلالت‌های اصل یگانگی بشریت را برای بهبود امنیت غذایی جهانی بررسی می‌نماید.

جامعۀ بین‌المللی بهائی بروکسل: بررسی سیاست‌های کشاورزی در پرتو یگانگی بشریت

۱۵ مهر ۱۴۰۱

جامعۀ بین‌المللی بهائی، بروکسل — دفتر بروکسل جامعۀ بین‌المللی بهائی بیانیه‌ای با عنوان «به سوی یک سیستم غذایی پایدار» منتشر کرده است که دلالت‌های اصل یگانگی بشریت را برای بهبود امنیت غذایی جهانی بررسی می‌نماید.

جامعۀ بین‌المللی بهائی بیانیه خود را به وزرای کشاورزی در اتحادیۀ اروپا، که در جمهوری چک جهت بررسی سیاست‌های تولید و توزیع مواد غذایی گرد هم آمده بودند، ارائه نمود.

در بیانیه آمده است که گفتگوهای آن گردهمایی «فرصتی بهنگام برای گفتمان فراهم می‌آورد تا ... به بررسی چالش‌های سیستمی بپردازند»، که بر نیاز به تحلیلی که تأثیر گسترده‌تر سیاست‌های کشاورزی اتحادیۀ اروپا نه تنها در اروپا، بلکه در سراسر جهان در نظر گیرد، تأکید می‌کند.

بیانیۀ جدید توسط دفتر بروکسل جامعۀ بین‌المللی بهائی دلالت‌های اصل یگانگی بشریت بر بهبود امنیت غذایی جهانی را بررسی می‌نماید. نمایش اسلاید
۶ تصاویر

بیانیۀ جدید توسط دفتر بروکسل جامعۀ بین‌المللی بهائی دلالت‌های اصل یگانگی بشریت بر بهبود امنیت غذایی جهانی را بررسی می‌نماید.

جامعۀ بین‌المللی بهائی در بیانیۀ خود پیشنهاد می‌کند که مشارکت در حال گسترش در فرآیندهای تصمیم‌گیری «باید نه تنها به عنوان مذاکره‌ای با هدف ایجاد اتفاق نظری قابل تحمل برای همه درک شود، بلکه باید به عنوان یک تحقیق جمعی در مورد آنچه لازمۀ سیستم‌های غذایی پایدار است باشد که همه در آن به طور معناداری مشغول بوده و در آن مشارکت کنند.»

این رویکرد اساس مشارکت خود جامعۀ بین‌المللی بهائی در گفتمان امنیت غذایی را تشکیل داده است، زیرا سه دفتر جامعۀ بین‌المللی بهائی در آدیس آبابا، بروکسل و ژنو به طور دوره‌ای مقامات، نقش‌آفرینان مختلف اجتماعی و سازمان‌های جامعۀ مدنی در اروپا و آفریقا را گرد هم می‌آورند؛ جایی که سیاست‌های اتحادیۀ اروپا تأثیر قابل توجهی بر کاوش دسته جمعی مسائل مبرم دارند.

گفتگوهایی که اخیراً توسط جامعۀ بین‌المللی بهائی انجام شده‌اند موضوعاتی مانند رابطۀ بین سیاست‌های کشاورزی، پایداری روستایی و علل مهاجرت را بررسی نموده‌اند. این گفتگوها نشان می‌دهند زمانی که مسائل در پرتو اصل یگانگی بررسی می‌شوند، شرکت‌کنندگان بهتر می‌توانند تأثیر تصمیمات و اقدامات خود را نه تنها بر محیط اطراف خود بلکه بر کل بشریت در نظر بگیرند.

یک گفتگوی آنلاین که توسط دفتر جامعۀ بین‌المللی بهائی بروکسل و سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد برگزار شد، بیش از هشتاد سیاست‌گذار و دیگر نقش‌آفرینان اجتماعی از آفریقا و اروپا را گرد هم آورد تا پیوندهای بین سیاست‌های کشاورزی اروپا و عوامل نامطلوب مهاجرت در آفریقا را بررسی نمایند. نمایش اسلاید
۶ تصاویر

یک گفتگوی آنلاین که توسط دفتر جامعۀ بین‌المللی بهائی بروکسل و سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد برگزار شد، بیش از هشتاد سیاست‌گذار و دیگر نقش‌آفرینان اجتماعی از آفریقا و اروپا را گرد هم آورد تا پیوندهای بین سیاست‌های کشاورزی اروپا و عوامل نامطلوب مهاجرت در آفریقا را بررسی نمایند.

از دیگر تلاش‌های جامعۀ بین‌المللی بهائی در این زمینه می‌توان به بیانیه‌ای با عنوان «اولین عامل فعال در اجتماع انسانی: قرار دادن کشاورزان در قلب سیاست تامین غذایی»، اشاره نمود که بررسی می‌کند چگونه دانش تولید شده در زمینۀ تولید مواد غذایی توسط کشاورزان و جوامع در سطح محلی، می‌تواند سیاست‌های بین‌المللی خواروبار و کشاورزی را آگاه کند.

راشل بیانی از دفتر بروکسل می‌گوید: «جهان به سیستم غذایی نیاز دارد که پایدار، غیر استثمار کننده و تأمین کنندۀ نیاز همۀ بشریت باشد. هیچ نقش‌آفرین واحد و هیچ قاره‌ای در حال حاضر دارای تمام بینش‌هایی که اجازه دهد یک سیستم غذایی بر روی یک پایۀ محکم قرار گیرد، نیست.»

«آنچه ما نیاز داریم یک تحقیق جمعی و فرآیند یادگیری است که در آن مردم از تمام مناطق جهان، از محققان گرفته تا کشاورزان، در مورد این چالش با هم فکر کرده و به گفتگوهایی متصل شوند که در آن تصمیمات معنادار در مورد سیستم‌های غذایی گرفته می‌شود.»

دفتر بروکسل در ماه‌های آینده میزبان تعدادی رویداد خواهد بود تا بیانیۀ جدید را با نقش‌آفرینان اجتماعی و مقامات مرتبط با مسئله امنیت غذایی به طور فراتر بررسی کند.

ابتکارات کشاورزی جوامع بهائی در کشورهای سراسر جهان از اصل بهائی هماهنگی علم و دین، یگانگی بشر و خدمت به اجتماع الهام گرفته‌اند. نمایش اسلاید
۶ تصاویر

ابتکارات کشاورزی جوامع بهائی در کشورهای سراسر جهان از اصل بهائی هماهنگی علم و دین، یگانگی بشر و خدمت به اجتماع الهام گرفته‌اند.