نمایندگان جوامع بهائی از سراسر جهان برای شرکت در گردهمایی‌ای که به مناسبت درگذشت حضرت عبدالبهاء در مرکز جهانی بهائی برگزار می‌شود به حیفا وارد شده‌اند.

صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء: ورود نمایندگان جوامع بهائي از سراسر جهان

۱ آذر ۱۴۰۰

مرکز جهانی بهائی — نمایندگان جوامع بهائی از ملل و مناطق سراسر جهان برای شرکت در گردهمایی تاریخی‌ای که به مناسبت بزرگداشت درگذشت حضرت عبدالبهاء در مرکز جهانی بهائی برگزار می‌شود به حیفا وارد شده‌اند. رویدادهای این هفته با برگزاری مراسمی در ساعات اولیه شنبه در یادبود شبی که ۱۰۰ سال پیش حضرت عبدالبهاء چشم از جهان فروبستند، به اوج خود خواهد رسید.

این گردهمایی که نمادی از تنوع جامعهٔ بشری است یادآور بیانات حضرت عبدالبهاء است که می‌فرمایند تنوع خانوادهٔ بشری باید موجب الفت و هماهنگی شود، همان طور که در موسیقی اصوات مختلف با هم در آمیخته و آهنگی گوش‌نواز پدید می‌آورند.

عکس‌های زیر ورود نمایندگان جوامع بهائی از سراسر جهان و تعاملات آنها در چند روز گذشته را به تصویر می‌کشد.

حاضران در حالی که قلب و ذهنشان متوجه حضرت عبدالبهاء است از هر گوشهٔ جهان به ارض اقدس آمده‌اند تا به حضرت عبدالبهاء در سرزمینی که در آن چشم از جهان فروبستند ادای احترام کنند.

حاضران در حالی که قلب و ذهنشان متوجه حضرت عبدالبهاء است از هر گوشهٔ جهان به ارض اقدس آمده‌اند تا به حضرت عبدالبهاء در سرزمینی که در آن چشم از جهان فروبستند ادای احترام کنند.

شرکت‌کنندگان به مرکز پذیرش زائران در حیفا، که در نزدیکی آرامگاه حضرت باب است وارد می‌شوند.

شرکت‌کنندگان به مرکز پذیرش زائران در حیفا، که در نزدیکی آرامگاه حضرت باب است وارد می‌شوند.

شرکت‌کنندگان در حال ورود به بهجی، آرامگاه حضرت بهاءالله.

شرکت‌کنندگان در حال ورود به بهجی، آرامگاه حضرت بهاءالله.

*
شرکت‌کنندگان، در فضایی سرشار از محبت، اتحاد و بندگی، خود را از نظر معنوی برای اولین بازدید از آرامگاه حضرت بهاءالله آماده می‌کنند.

شرکت‌کنندگان، در فضایی سرشار از محبت، اتحاد و بندگی، خود را از نظر معنوی برای اولین بازدید از آرامگاه حضرت بهاءالله آماده می‌کنند.

گروهی از شرکت‌کنندگان در حال نزدیک شدن به آرامگاه حضرت بهاءالله، مقدس‌ترین نقطهٔ روی زمین برای بهائیان.

گروهی از شرکت‌کنندگان در حال نزدیک شدن به آرامگاه حضرت بهاءالله، مقدس‌ترین نقطهٔ روی زمین برای بهائیان.

حاضران از بدو ورود به ارض اقدس به صورت گروهی از این مکان مقدس بازدید کرده‌اند.

حاضران از بدو ورود به ارض اقدس به صورت گروهی از این مکان مقدس بازدید کرده‌اند.

حاضران بیرون مهمانسرای زائران حیفا، برای اولین بازدید خود از آرامگاه حضرت باب آماده می‌شوند. حضرت عبدالبهاء در این ساختمان میزبان بسیاری از زائران و اعضای جامعهٔ محلی بودند.

حاضران بیرون مهمانسرای زائران حیفا، برای اولین بازدید خود از آرامگاه حضرت باب آماده می‌شوند. حضرت عبدالبهاء در این ساختمان میزبان بسیاری از زائران و اعضای جامعهٔ محلی بودند.

دو شرکت‌کننده در حال مشاهدهٔ نقشه‌ای (نمای نزدیک در تصویر سمت راست) که ترتیب اتاق‌ها و درهای آرامگاه حضرت باب را نشان می‌دهد.

دو شرکت‌کننده در حال مشاهدهٔ نقشه‌ای (نمای نزدیک در تصویر سمت راست) که ترتیب اتاق‌ها و درهای آرامگاه حضرت باب را نشان می‌دهد.

شرکت‌کنندگان در حال نزدیک شدن به آرامگاه حضرت باب، که با نظارت و سرپرستی حضرت عبدالبهاء ساخته شده بود. در این مکان مقدس است که پیکر حضرت عبدالبهاء پس از درگذشتشان به خاک سپرده شد.

شرکت‌کنندگان در حال نزدیک شدن به آرامگاه حضرت باب، که با نظارت و سرپرستی حضرت عبدالبهاء ساخته شده بود. در این مکان مقدس است که پیکر حضرت عبدالبهاء پس از درگذشتشان به خاک سپرده شد.

گروهی از شرکت‌کنندگان در باغ‌های اطراف آرامگاه حضرت باب.

گروهی از شرکت‌کنندگان در باغ‌های اطراف آرامگاه حضرت باب.

شرکت‌کنندگان در حال بازدید از آرامگاه حضرت باب در شب.

شرکت‌کنندگان در حال بازدید از آرامگاه حضرت باب در شب.

شرکت‌کنندگان لحظاتی را در سکوت در اطراف آرامگاه حضرت باب می‌گذرانند و در مورد اهمیت زندگی حضرت عبدالبهاء و دعوت ایشان به صلح جهانی تأمل می‌کنند.

شرکت‌کنندگان لحظاتی را در سکوت در اطراف آرامگاه حضرت باب می‌گذرانند و در مورد اهمیت زندگی حضرت عبدالبهاء و دعوت ایشان به صلح جهانی تأمل می‌کنند.