نخست وزیر سابق و قضّات کانادا، سرکوب بهائیان را محکوم می‌کنند: «در کنار بهائیان ایران می‌ایستیم»

۲۵ بهمن ۱۳۹۹