آرامگاه حضرت عبدالبهاء: تکمیل پایه های بتنی برای خاکریزهای فضای سبز

۷ بهمن ۱۳۹۹

مرکز جهانی بهائی — پایه های بتنی که تکیه گاه خاکریزهای فضاهای سبز دو طرف میدانگاه مرکزی آرامگاه حضرت عبدالبهاء هستند تکمیل شده اند. تقویت سازه‌ای و قالب‌ بندی یکی از دیوارهای قسمت جنوبی آرامگاه نیز در حال شکل‌گیری است.

تصاویر زیر نمایی از مراحل کنونی کار را ارائه می‌دهند.

نمای هوایی که پیشرفت‌های اخیر در مراحل ساخت آرامگاه حضرت عبدالبهاء را نشان می‌دهد. محل آرامگاه در نزدیکی باغ رضوان است که در قسمت جلوی تصویر قابل مشاهده است.

نمای هوایی که پیشرفت‌های اخیر در مراحل ساخت آرامگاه حضرت عبدالبهاء را نشان می‌دهد. محل آرامگاه در نزدیکی باغ رضوان است که در قسمت جلوی تصویر قابل مشاهده است.

در محوطهٔ قسمت مرکزی، بسترهای بتنی که آب و خاک لازم را برای فضای سبز در بر خواهند داشت تکمیل شده‌اند.

در محوطهٔ قسمت مرکزی، بسترهای بتنی که آب و خاک لازم را برای فضای سبز در بر خواهند داشت تکمیل شده‌اند.

قالب بندی کف بتنی قسمت مرکزی اجرا شده‌است.

قالب بندی کف بتنی قسمت مرکزی اجرا شده‌است.

تصویر سمت چپ طرح معماری آرامگاه حضرت عبدالبهاء، سازۀ مرکزی و میدانگاه دور آن را نشان می‌دهد. مرحله‌ی کنونی پیشرفت کار ساخت و ساز کف میدانگاه در تصویر سمت راست قابل مشاهده است. کف این محوطه در حال آماده‌ شدن برای برافراشتن دیوارهایی است که از دو سو آن را دربر خواهند گرفت.

تصویر سمت چپ طرح معماری آرامگاه حضرت عبدالبهاء، سازۀ مرکزی و میدانگاه دور آن را نشان می‌دهد. مرحله‌ی کنونی پیشرفت کار ساخت و ساز کف میدانگاه در تصویر سمت راست قابل مشاهده است. کف این محوطه در حال آماده‌ شدن برای برافراشتن دیوارهایی است که از دو سو آن را دربر خواهند گرفت.

قالب‎‌بندی فولادی مخصوصی برای ایجاد شکل خمیده‌ی دیوارها تهیه شده‌اند که به شبکۀ ظریف و در هم پیچیدۀ بالا در قسمت سقف می‌پیوندند.

قالب‎‌بندی فولادی مخصوصی برای ایجاد شکل خمیده‌ی دیوارها تهیه شده‌اند که به شبکۀ ظریف و در هم پیچیدۀ بالا در قسمت سقف می‌پیوندند.

تقویت سازه‌ای و قالب‌بندی برای یکی از دیوارهای میدانگاه جنوبی در حال اجراست.

تقویت سازه‌ای و قالب‌بندی برای یکی از دیوارهای میدانگاه جنوبی در حال اجراست.

دیواری کوتاه که به پی خاکریزهای در حال ساخت متصل می‌شود در حال ساخت است. این دیوار در آینده کانال زهکشی لازم برای فضای سبز را شکل می‌دهد و لبه‌ی داخلی مسیری که دورتادور آرامگاه ادامه پیدا می‌‎کند بر روی آن ساخته خواهد شد.

دیواری کوتاه که به پی خاکریزهای در حال ساخت متصل می‌شود در حال ساخت است. این دیوار در آینده کانال زهکشی لازم برای فضای سبز را شکل می‌دهد و لبه‌ی داخلی مسیری که دورتادور آرامگاه ادامه پیدا می‌‎کند بر روی آن ساخته خواهد شد.

در قسمت شمالی محوطهٔ ساخت و ساز، آنسوی مسیر دایره‌ای شکل، یک شالودۀ بتنی دیگر که تکیه گاه طبقات فضاهای سبز خواهد بود، آماده شده است.

در قسمت شمالی محوطهٔ ساخت و ساز، آنسوی مسیر دایره‌ای شکل، یک شالودۀ بتنی دیگر که تکیه گاه طبقات فضاهای سبز خواهد بود، آماده شده است.