آرامگاه حضرت عبدالبهاء: شکل‌گیری بنای فوقانی روی فوندانسیون

۲۶ آبان ۱۳۹۹

مرکز جهانی بهائی — مرکز جهانی بهائی- پس از تکمیل فوندانسیون‌های آرامگاه حضرت عبدالبهاء، اکنون نخستین اجزای عمودی در حال برافراشته شدن هستند. بخش زیرزمینی بنا نیز که زیر قسمت دایره‌ای قرار خواهد گرفت شروع به شکل‌گیری کرده است. برای استحکام خاکریزهای دو طرف فضای سبز قسمت مرکزی، سکوهایی بتنی در حال ساخت هستند.

مجموعه عکس‌های زیر تصویری از مرحله‌ی کنونی ساخت‌وساز را نشان می‌دهند.

همانند فونداسیون‌های مرکزی، شمع‌های متعددی در عمق زمین قرار گرفتند و اکنون در چند مرحله با لایه‌ای از بتن مسلح پوشانده می‌شوند تا سکوهایی برای خاکریز‌های فضای سبز ایجاد کنند.

همانند فونداسیون‌های مرکزی، شمع‌های متعددی در عمق زمین قرار گرفتند و اکنون در چند مرحله با لایه‌ای از بتن مسلح پوشانده می‌شوند تا سکوهایی برای خاکریز‌های فضای سبز ایجاد کنند.

نمایی نزدیک از قسمتی از سازه

نمایی نزدیک از قسمتی از سازه

طرح این آرامگاه شامل دو خاکریز شیب‌دار است که اطراف قسمت مرکزی قرار گرفته‌اند. یک سقف مشبک ظریف بالای قسمت مرکزی، خاکریزها را به قسمت داخلی سازه متصل می‌کند. سکویی بتنی برای هر خاکریز در حال آماده شدن است که محوطه‌ای را که در بالا ساخته خواهد شد استحکام خواهد بخشید.

طرح این آرامگاه شامل دو خاکریز شیب‌دار است که اطراف قسمت مرکزی قرار گرفته‌اند. یک سقف مشبک ظریف بالای قسمت مرکزی، خاکریزها را به قسمت داخلی سازه متصل می‌کند. سکویی بتنی برای هر خاکریز در حال آماده شدن است که محوطه‌ای را که در بالا ساخته خواهد شد استحکام خواهد بخشید.

بلوکهای «فضاساز» برای جدا کردن سکوی بتنی از خاک در کنار هم قرار می‌گیرند.

بلوکهای «فضاساز» برای جدا کردن سکوی بتنی از خاک در کنار هم قرار می‌گیرند.

پس از کنار هم قرار گرفتن بلوکهای «فضاساز»، آرماتورها برای بتن‌ریزی نصب می‌شوند.

پس از کنار هم قرار گرفتن بلوکهای «فضاساز»، آرماتورها برای بتن‌ریزی نصب می‌شوند.

با تکمیل یک بخش از سکو، بخش دیگر ادامه می‌یابد. ساخت‌و‌ساز سکوهای بتنی برای خاکریزها در حال اتمام است.

با تکمیل یک بخش از سکو، بخش دیگر ادامه می‌یابد. ساخت‌و‌ساز سکوهای بتنی برای خاکریزها در حال اتمام است.

آرامگاه حضرت عبدالبهاء مرحله به مرحله در حال ساخت است.

آرامگاه حضرت عبدالبهاء مرحله به مرحله در حال ساخت است.

سرویس خبری جامعهٔ بهائی مراحل بعدی این پروژی را از طریق مقالات و یادداشت‌های خود اطلاع‌رسانی خواهد کرد، که در بخش ویژه ای از وب‌سایت آن قابل مشاهده است.