پیشرفت مراحل ساخت آرامگاه حضرت عبدالبهاء

۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
با وجود کند شدن  برخی از جنبه‌های پروژه برای تضمین سلامت کارکنان در محل ساخت‌و‌ساز، کار بر روی فونداسیون پیشرفت کرده و نزدیک به اتمام است.

مرکز جهانی بهائی — با پیروی از تمام تمهیدات بهداشتی وضع شده از طرف مقامات برای تضمین سلامت کارکنان، فرآیند تاریخی ساخت آرامگاه حضرت عبدالبهاء در حال پیشرفت است.

در محل ساخت آرامگاه، جرثقیلی برجی قرار گرفته که کار اجرای فونداسیون بنا را تسهیل می‌کند. روز پنجشنبه شمع‌هایی که در مرکز محل ساخت آرامگاه قرار گرفته‌اند با یک لایه از بتن پوشیده شدند تا استحکام سازه‌ٔ روبنایی را تأمین کنند.

فونداسیون‌ ورودی‌های‌ شمالی و جنوبی که به بنای مرکزی منتهی می‌شوند و دیوارهای باغ داخلی در حال تکمیل هستند. در نتیجه، نمایی از هندسهٔ زیبای طرح آرامگاه برای اولین بار قابل مشاهده است.

فونداسیون‌ ورودی‌های‌ شمالی و جنوبی که به بنای مرکزی منتهی می‌شوند و دیوارهای باغ داخلی در حال تکمیل هستند. در نتیجه، نمایی از هندسهٔ زیبای طرح آرامگاه برای اولین بار قابل مشاهده است. نمایش اسلاید
۵ تصاویر

فونداسیون‌ ورودی‌های‌ شمالی و جنوبی که به بنای مرکزی منتهی می‌شوند و دیوارهای باغ داخلی در حال تکمیل هستند. در نتیجه، نمایی از هندسهٔ زیبای طرح آرامگاه برای اولین بار قابل مشاهده است.

اگرچه بعضی از عملیات اجباراً متوقف شده یا با سرعت کمتری پیش‌ می‌رود، پیشرفت در هر مرحله با موافقت مقامات محلی ادامه دارد.

همزمان با آماده شدن برای ادامهٔ عملیات اجرای سازه، جزئیات طراحی مراحل بعدی کار تکمیل می‌شود. همچنین تست‌های اولیه بر روی تکنیک‌های نوین لازم برای ساخت سقف مشبک و نورگیرهای مرمری که از بنای مرکزی تا باغ‌های اطراف کشیده خواهند شد،‌‌ در حال انجام است.

نمای هوایی از پیشرفت مراحل ساخت آرامگاه حضرت عبدالبهاء نمایش اسلاید
۵ تصاویر

نمای هوایی از پیشرفت مراحل ساخت آرامگاه حضرت عبدالبهاء