در پی اعلان طرح آرامگاه  حضرت عبدالبهاء چند ماه قبل، فونداسیون‌های این بنا اکنون پایه‌ریزی شده است و فرآیند ساخت به مرحلهٔ جدیدی نزدیک می‌شود.

آرامگاه حضرت عبدالبهاء: تکمیل فونداسیون‌ها

۸ مهر ۱۳۹۹

مرکز جهانی بهائی — در پی اعلان طرح آرامگاه حضرت عبدالبهاء چند ماه قبل، فونداسیون‌های این بنا اکنون پایه‌ریزی شده است و احداث آن به مرحله‌ای جدید نزدیک می‌شود. این پروژه با وضع تمهیدات بهداشتی مناسب به منظور حفظ ایمنی همهٔ کارکنان از زمان شروع بیماری عالم‌گیر کرونا به کار خود ادامه داده است.

در ماه‌های اخیر فونداسیون‌های ‌مستحکمی بر روی شمع‌های‌بتن مسلح که از قبل در عمق زمین کار گذاشته شده بود، ساخته شد. با قالب‌بندی بستری به مساحت ۲۹۰۰ متر مربع که به تازگی به صورت شبانه در مرکز‌ آن بتن‌ریزی صورت گرفت، کار فونداسیون بنای مرکزی به پایان رسید.

در هر مرحله از پروژه بازرسی‌های دقیقی انجام شده است. نمایش اسلاید
۱۱ تصاویر

در هر مرحله از پروژه بازرسی‌های دقیقی انجام شده است.

در محوطه‌ی بزرگ‌تر آرامگاه، زیرسازی برای باغ‌های شیب‌دار آغاز شده است، این باغ‌ها دایره‌وار محلی را در بر می‌گیرند که پیکر حضرت عبدالبهاء در آن جای خواهد گرفت و در بالای این نقطه به بلند‌ترین ارتفاع خود می‌رسند.

فرآیند پیچیدهٔ کسب مجوز لازم برای مراحل نها‌ئی ساخت‌و‌ساز اکنون به اتمام رسیده است. مقامات محلی مجوز اجرای طرح آرامگاه را صادر‌ کرده‌ و امکان احداث ساختمان اصلی بر روی ستون و فونداسیون فراهم شده است.

فونداسیون‌های این بنا اکنون پایه‌ریزی شده است و فرآیند ساخت به مرحلهٔ جدیدی نزدیک می‌شود. در محوطه‌ی بزرگ‌تر آرامگاه، زیرسازی برای باغ‌های شیب‌دار آغاز شده است، این باغ‌ها دایره‌وار محلی را که بقایای مقدس حضرت عبدالبهاء در آن جای خواهد گرفت در برمی‌گیرند و در بالای این نقطه به بلند‌ترین ارتفاع خود می‌رسند. نمایش اسلاید
۱۱ تصاویر

فونداسیون‌های این بنا اکنون پایه‌ریزی شده است و فرآیند ساخت به مرحلهٔ جدیدی نزدیک می‌شود. در محوطه‌ی بزرگ‌تر آرامگاه، زیرسازی برای باغ‌های شیب‌دار آغاز شده است، این باغ‌ها دایره‌وار محلی را که بقایای مقدس حضرت عبدالبهاء در آن جای خواهد گرفت در برمی‌گیرند و در بالای این نقطه به بلند‌ترین ارتفاع خود می‌رسند.

با قالب‌بندی بستری به مساحت ۲۹۰۰ متر مربع که به تازگی به صورت شبانه در مرکز‌ آن بتن‌ریزی صورت گرفت، کار فونداسیون مرکزی تکمیل شد. نمایش اسلاید
۱۱ تصاویر

با قالب‌بندی بستری به مساحت ۲۹۰۰ متر مربع که به تازگی به صورت شبانه در مرکز‌ آن بتن‌ریزی صورت گرفت، کار فونداسیون مرکزی تکمیل شد.

عالم بهائی در تکمیل این پروژه‌ی عظیم در میان بحران جهانی سلامتی از سرمشق حضرت عبدالبهاء الهام ‌می‌گیرد.

حضرت عبدالبهاء اگر چه محصور در شهر عکا و با چالش‌هاش بزرگی روبرو بودند، ساخت آرامگاهی شایسته برای حضرت باب بر روی کوه کرمل را هدایت کردند، آرامگاهی که در نهایت محل دائمی استقرار پیکر حضرت باب شد.

در این باره از زبان حضرت عبدالبهاء شنیده می‌شد که می‌فرمودند: «هر سنگی از سنگ‌های مقام و راهی که به آن بقعهٔ مقدّسه منتهی ميگرديد با اشک چشم و مصائب و مصارف لاتحصی بر داشته شده و در جای خود بر قرار گرديده است.»

فرآیند پیچیدهٔ کسب مجوز لازم برای مراحل نها‌ئی ساخت‌و‌ساز اکنون به اتمام رسیده است. مقامات محلی مجوز اجرای طرح آرامگاه را صادر‌ کرده‌ و امکان احداث ساختمان اصلی بر روی ستون و فونداسیون فراهم شده است. نمایش اسلاید
۱۱ تصاویر

فرآیند پیچیدهٔ کسب مجوز لازم برای مراحل نها‌ئی ساخت‌و‌ساز اکنون به اتمام رسیده است. مقامات محلی مجوز اجرای طرح آرامگاه را صادر‌ کرده‌ و امکان احداث ساختمان اصلی بر روی ستون و فونداسیون فراهم شده است.