بهائیان پاپوآ گینه نو در مورد افزایش خشونت جنسیتی در اجتماع بیانیه‌ای منتشر کردند

۲۰ تیر ۱۳۹۹
محفل روحانی ملی بهائیان پاپوآ گینه نو بیانیه‌ای درباره برابری زنان و مردان منتشر کرد و در آن از معضلی جهانی سخن گفت که در جریان بیماری عالم‌گیرهمه‌گیر ویروس کرونا شدت یافته است.

پورت مورسبی, پاپوآ گینه نو — بعد از یک سلسله وقایع تاسف‌بار اخیر، درخواست عمومی برای پایان خشونت علیه زنان در پاپوآ گینه نو شدت بیشتری یافته است. محفل روحانی ملی بهائیان این کشور بیانیه‌ای درباره برابری زنان و مردان منتشر کرد و در آن از معضلی جهانی که در جریان بیماری همه‌گیر ویروس کرونا تشدید شده است، سخن گفت.

این بیانیه که در یک روزنامه ملی و در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است، گفتگو‌های سازنده‌ای را در پایتخت این کشور، پورت مورسبی، و دیگر شهرها به حرکت درآورده است.

محفل ملی در این بیانیه اظهار می‌نویسد :« خشونت جنسیتی عمیقاً در کشور ما ریشه دوانده است. این جلوه‌ی یک بیماری مزمن است که اجتماع‌مان را تحت تاثیر قرار داده است. جامعهٔ بهائی بر این باور است که یکی از دلایل این بیماری که پیشرفت و رفاه ما را به شدت مختل کرده است عدم پذیرش برابری مردان و زنان می‌باشد.»

کنفوسیوس ایکوریر (Confucius Ikoirere) منشی محفل روحانی ملی در مورداین بیانیه می‌گوید:«حال زمانی است که اجتماع ما عمیقا در حال اندیشیدن به این است که فرهنگ و سنت‌هایش چگونه بر زنان تاثیر می‌گذارد. جوامع دینی مسئولیت دارند که منبع هدایت باشند و به زدودن خرافاتی که به زنان آسیب می‌رساند، کمک کنند. امید این است که این بیانیه فرصت‌هایی برای افراد به وجود آورد که بتوانند راجع به این موضوع مهم صحبت کنند و در نتیجه، این گفتگو بتواند در همهٔ خانه‌ها ریشه بدواند و در جوامع نفوذ کند.»

این بیانیه چند اصل بهائی را مورد توجه قرار می‌دهد که برای اجتماعی که برابری زنان و مردان در آن بازتاب یافته است ضروری است . همزمان با انتشار این بیانیه در رسانه‌های اجتماعی، نکته‌ای که به طور خاص توجه را به خود جلب کرده است، بیانی از آثار بهائی است . که زنان و مردان را به دو بال یک پرنده تشبیه می‌کند که هر دو باید به یک اندازه تقویت شوند تا پرنده توانایی پرواز پیدا کند.

گزینا ولمر(Gezina Volmer) رئیس دفتر امور خارجی بهائیان پاپوآ گینه نو می‌گوید:« واقعیت این است که بعضی از نگرش‌های رایج در اجتماع، زنان را در رتبه‌ای پایین‌تر از مردان قرار می‌دهند، آن‌ها را به محیط خانه محدود می‌کنند و از شرکت در تصمیم‌گیری‌ها محرومشان می‌سازنند. یک اصل بنیادی دیانت بهائی که در این بیانیه بیان شده است این است که روح جنسیت ندارد. زمانی که مردم این اصل و دیگر حقایق روحانی مربوط را درک کنند، خواهند دید که نابرابری جنسیتی در اجتماع بی‌اساس است . این منجر به تغییری چشمگیر در نحوهٔ درک از زنان و رفتار با آن‌ها می‌شود. و ب فهمی عمیق‌تر از وحدت را ایجاد می‌کند که فرصت مشورت در شرایط برابر را میان زنان و مردان فراهم می‌آورد.»

این عکس قبل از بحران کنونی بهداشت گرفته شده است. جلسهٔ دعایی که در محل ساخت معبد بهائی در پورت مورسبی در پاپوآ‌گینه‌نو برگزار شد. نمایش اسلاید
۲ تصاویر

این عکس قبل از بحران کنونی بهداشت گرفته شده است. جلسهٔ دعایی که در محل ساخت معبد بهائی در پورت مورسبی در پاپوآ‌گینه‌نو برگزار شد.

فلیکس سیمیها(Felix Simiha)، از اعضای محفل روحانی ملی می‌گوید:« در جریان این بیماری عالم‌گیر، خانواده‌ها عادت دور هم جمع شدن برای دعا ، عادتی که برای فرایند مشورت بهائی ضروری است. وقتی که یک خانواده تصمیماتش را از طریق مشورت می‌گیرد، مردان، زنان و کودکان همه تاثیرگذار هستند و خشونت جایی ندارد.»

این بیانیه از جمله مشارکت جامعهٔ بهائی این کشور در گفتمان برابری است. اصولی که این بیانیه ارائه می‌دهد در کانون فعالیت‌های آموزشی و جامعه‌سازی بهائی پاپوآ گینه نو است.

ژا آگاب-گرانفر(Zha Agabe-Granfar) از دفتر امور خارجی بهائی می‌گوید:«ابعاد فرهنگ ما می‌تواند تغییر کند، به خصوص زمانی که ارزش‌های جدید را از سن کم به کودکانمان می‌آموزیم. از نزدیک شاهد این هستیم که چگونه دختران و پسران می‌آموزند با هم تعاملی همراه با وحدت و همکاری داشته باشند و این یادگیری‌ها را به خانه‌هایشان بیاورند و با خانواده‌هاشان به اشتراک بگذارند.»

«از شهر‌های بزرگ تا دورافتاده‌ترین مناطق، شاهد تغییراتی مثبت در آن دسته جوامعی هستیم که سعی می‌کنند برابری زنان و مردان را تجسم بخشند. زنان تشویق به تحصیل علم می‌شوند، نظراتشان ارزشمند و محترم شمرده می‌شود، نقش‌های تصمیم‌گیری را بر عهده می‌گیرند و موانعی که پیشتر مانع مشارکت کامل آنان بود برطرف می‌گردد.»