پارلمان کانادا اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و نفرت‌پراکنی را بررسی می‌کند

۳۰ فروردین ۱۳۹۸
روز ۱۱ آوریل، «کمیتهٔ دائمی عدالت و حقوق بشر مجلس کانادا»، در ساختمان «ولینگتون» (Wellington Building) در اتاوا، انتاریو، جلسهٔ خود را برگزار کرد که طی آن جامعهٔ بهائی و سایرین دربارهٔ نحوهٔ برخورد با نفرت‌پراکنی در فضای آن‌لاین مطالبی بیان کردند. (منبع: (Ericsteinhk,Wikimedia Commons)

اتاوا، انتاریو, کانادا — ا افزایش آگاهی در جوامع مختلف دربارهٔ این واقعیت که اینترنت می‌تواند جایگاهی برای نفرت پراکنی باشد و منجر به خشونت شود، کمیته‌ای در مجلس کانادا در حال مطالعهٔ این پدیده و بهره‌گیری از بینش‌های جوامع دینی مختلف از جمله بهائیان است.

«کمیتهٔ دائمی عدالت و حقوق بشر مجلس نمایندگان» اخیراً پژوهش خود را در زمینهٔ نفر‌ت‌پراکنی آن‌لاین آغاز کرده و در روز ۱۱ آوریل نمایندگانی را از چندین سازمان دینی و دیگر سازمان‌های جامعهٔ مدنی گرد هم آورد تا دربارهٔ راه‌های مبارزه با این مسئله بحث و گفتگو کنند.

آقای جفری کمرون (Geoffrey Cameron)، نمایندهٔ دفتر روابط عمومی جامعهٔ بهائی کانادا توضیح داد: «جوانان نیاز به دسترسی به نوعی از آموزش و پرورش دارند که از سن کم به آن‌ها بیاموزد که نوع بشر یک خانواده است. آن‌ها نیازمند آموزش و نوعی از تربیت هستند که از محکوم کردن صرف نفرت و یا مجموعه‌ای از باید و نبایدها در رابطه با فعالیت‌هایشان در فضای آن‌لاین فراتر رود.»

نفوذ وسیع شبکه‌های اجتماعی عدهٔ بیشتری را در معرض نفرت‌پراکنی در فضای آن‌لاین قرار داده است. چند تن از سخنرانان در جلسهٔ کمیتهٔ مجلس گفتند که این امر منجر به تحریک و تحسین خشونت و رفتارهای نفرت‌آمیز شده است. برای مثال، سخنرانان به این نکته اشاره کردند که اولین حمله از دو حملهٔ تروریستی به مساجد شهر کرایست چرچ (Christchurch) در نیوزیلند، به طور زنده و به مدت ۱۷ دقیقه در فیس‌بوک پخش شد ‌و بسیاری از خشونت‌گرایان افراطی از تالارهای بحث و گفتگوی آن‌لاین و پست‌های شبکه‌های اجتماعی الهام گرفته‌اند.

دکتر کمرون بر نیاز به آن دسته فرایند‌های آموزشی تأکید کرد که به جوانان کمک می‌کنند تا بتوانند مسیر خود را در میان اطلاعات دو قطبی و فریبندهٔ موجود در فضای آن‌لاین بیایند: «جوانان نیاز به کمک دارند تا بتوانند یک چارچوب اخلاقی قوی را پرورش دهند، چارچوبی که بر اساس آن بتوانند دربارهٔ فعالیت‌هایشان در فضای آن‌لاین تصمیم بگیرند، برای مثال این که چه محتوایی را مشاهده کنند و به اشتراک بگذارند و این که چگونه از قوهٔ بیانشان در ارتباط با دوستان و افراد ناشناس در فضای آ‌نلاین استفاده کنند.»

آقای جفری کمرون از دفتر روابط عمومی جامعهٔ بهائی، در جلسهٔ کمیتهٔ مجلس کانادا دربارهٔ مبارزه با نفرت‌پراکنی در فضای آنلاین حضور داشت. دکتر کمرون یکی از نمایندگانی بود که از ۹ سازمان‌ جامعهٔ مدنی از جمله سازمان‌های دینی به بحث و گفتگو در این مورد پرداختند. نمایش اسلاید
۲ تصاویر

آقای جفری کمرون از دفتر روابط عمومی جامعهٔ بهائی، در جلسهٔ کمیتهٔ مجلس کانادا دربارهٔ مبارزه با نفرت‌پراکنی در فضای آنلاین حضور داشت. دکتر کمرون یکی از نمایندگانی بود که از ۹ سازمان‌ جامعهٔ مدنی از جمله سازمان‌های دینی به بحث و گفتگو در این مورد پرداختند.

اهمیت آموزش که در کانون مشارکت‌ جامعهٔ بهائی در این جلسه بود، توسط افرادی دیگر از جمله خانم تریسی رمزی (Tracey Ramsey)، نایب رئیس جلسه و نمایندهٔ مجلس، نیز مورد توجه قرار گرفت. خانم رمزی گفت: «من فکر می‌کنم مسئلهٔ اصلی که با آن روبرو هستیم این است که مردم بیاموزند محتوای رسانه‌ای معقول و معتبر را از آنچه که به اشتراک گذاشتن پیام‌های مروج نفرت در اینترنت محسوب می‌شود تشخیص دهند و تفاوت این دو را درک کنند.»

در این بحث و گفتگو همچنین تنش میان احترام به آزادی بیان و قانون‌گذاری در زمینهٔ نفرت‌پراکنی در فضای آن‌لاین بررسی شد و راه‌‌حل‌های فنی برای گزارش و نظارت بر نفرت‌پراکنی یا تعیین منابع خبری موثق مورد توجه قرار گرفت.

این جلسه حاکی از آگاهی فزاینده نسبت به این موضوع بود که دولت‌ها و شهروندان دیگر نمی‌توانند نسبت به فن‌آوری‌های آن‌لاین و تأثیراتشان بر اجتماع بی‌تفاوت باشند. برخی از دغدغه‌هایی که توسط طیف وسیعی از فعالان اجتماعی از جمله دولت‌ها، مربیان، جامعهٔ مدنی و افراد مورد بررسی قرار می‌گیرند عبارتند از: پرسش‌هایی دربارهٔ نظام‌های ارزشی موجود در فن‌آوری‌های مختلف آن‌لاین، حریم شخصی، اطلاعات غلط، نفرت‌پراکنی، انزوای اجتماعی و مخاطرات فزایندهٔ گروه‌های آسیب‌پذیر.

دکتر کمرون افزود در این بستر پیچیده، کمک به جوانان برای پرورش یک چارچوب اخلاقی برای استفادهٔ صحیح از محتوای موجود در فضای آنلاین و تعیین نحوهٔ مشارکتشان بعد مهمی است که نباید نادیده گرفته شود.