بهائیان سراسر جهان مشتاقانه در انتظار دویستمین سالگرد تولد حضرت باب، مبشر آئین بهائی، در اکتبر ۲۰۱۹ به سر می‌برند. این طرح گرافیکی در رنگ‌های مختلف در قسمت جشن‌های ایام متبرکۀ بهائی در وب‌سایت بانک رسانه‌ای بهائی موجود است.

سال نو، بشارت‌دهندۀ جشن‌های دویستمین سالگرد تولد حضرت باب

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

مرکز جهانی بهائی — غروب روز گذشته مقارن با نوروز، آغاز سال بهائی بود مناسبتی که در سراسر جهان توسط بهائیان جشن گرفته می‌شود. نوروز امسال بشارت‌دهندۀ دویستمین سالگرد تولد حضرت باب، رویدادی تاریخی است که بهائیان مشتاقانه در انتظار آن به سر می‌برند.

اکتبر ۲۰۱۹ دویستمین سالگرد تولد حضرت باب، مبشر آئین بهائی است. دوران پر فراز و نشیب آئین بابی زمینه را برای ظهور حضرت بهاءالله آماده کرد. بهائیان همراه با همسایگان، دوستان و خانواده‌هایشان تولد این دو اختر تابان را در ۲۹ و ۳۰ اکتبر جشن می‌گیرند.

در ماه‌های آینده، وب‌سایت جدیدی به مناسبت این رویداد به مجموعۀ bahai.org اضافه خواهد شد. این وب‌سایت مانند سایتی که یک ماه قبل از دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله در سال ۲۰۱۷ راه‌اندازی شد، در چند مرحله تکمیل خواهد شد و در نهایت حاوی اخبار جشن‌های سراسر جهان و همچنین فیلمی ویژه خواهد بود که در بزرگداشت این مناسبت در حال ساخت است.

در تدارک دویستمین سالگرد تولد حضرت باب، مجموعۀ ۴۳ عکس پیرامون زندگی و رسالت ایشان برای نخستین بار به صورت آنلاین منتشر شده است. همچنین پنج ویدئو که آرامگاه حضرت باب و اطراف آن را از بالا نشان می‌دهند به صورت آنلاین در دسترس قرار گرفته‌اند. این مجموعه در وب‌سایت بانک رسانه‌ای بهائی قرار دارد. عکس‌ها به بخش‌های مربوط به حضرت باب و آرامگاه ایشان اضافه شده‌اند. سه طرح گرافیکی نیز در بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب در بخش جشن‌های ایام متبرکۀ بهائی قرار گرفته‌اند.

تصویری از آرامگاه حضرت باب در هنگام طلوع آفتاب که به تازگی به سایت بانک رسانه‌ای بهائی اضافه شده است. نمایش اسلاید
۶ تصاویر

تصویری از آرامگاه حضرت باب در هنگام طلوع آفتاب که به تازگی به سایت بانک رسانه‌ای بهائی اضافه شده است.