حضور نمایندگان ارشد جوامع دینی در نشست بین‌الادیان و دیدار از آرامگاه حضرت باب

۴ بهمن ۱۳۹۷