طلوع صبحی جدید: گشایش معبد بهائی در کامبوج

۱۰ شهریور ۱۳۹۶
مراسم افتتاح معبد بهائی محلی باتامبانگ: معاون فرماندار باتامبانگ، چیم چان سوفوآن (ردیف جلو، دومین نفر از سمت چپ)؛ معاون وزارت ادیان، ساری چون (ردیف جلو، نفر چهارم از چپ)، نمایندۀ بیت العدل اعظم، سوکونتاری رث (ردیف جلو، نفر چهارم از سمت راست) و رئیس محفل ملی بهائیان کامبوج، چهیت سامانانگ (ردیف جلو، نفر دوم از سمت راست).

باتامبانگ, کامبوج — صبح امروز حدود ۲۵۰۰ نفر در کنفرانسی که به مناسبت افتتاح تاریخی معبد محلی بهائی باتامبانگ برگزار شد شرکت نمودند.

در پیام بیت العدل اعظم خطاب به شرکت‌کنندگان در این کنفرانس با اشاره به ماهیت تاریخی این پیشرفت برای جامعۀ بهائی آمده است: «صبح جدیدی در توسعۀ مؤسّسۀ مشرق‌الاذکار دمیده است.»

برنامۀ صبحگاهی این کنفرانس که با تلاوت دعا، خواندن بیانات و رقص محلی شروع شد همراه با رنگ‌های شاد و موسیقی، شکوه فرهنگ کامبوج را به نمایش گذاشت. در این برنامه همچنین تعدادی از مسئولان دولتی در سطح ملی و محلی و همچنین طراح این بنا و نمایندگان جامعۀ بهائی سخنرانی کردند.

۲۵۰۰ نفر در مراسم افتتاح این معبد که در چادری در زمین محل معبد برگزار شد شرکت کردند. نمایش اسلاید
۱۷ تصاویر

۲۵۰۰ نفر در مراسم افتتاح این معبد که در چادری در زمین محل معبد برگزار شد شرکت کردند.

پس از جلسۀ آغازین، بازدیدکنندگان در گروه‌های ۲۵۰ نفری برای شرکت در یک برنامه دعا و نیایش به معبد رفتند. نخستین گروه شامل مقامات و مسئولان بود. هر گروه، همچنین زمانی را صرف بازدید از نمایشگاه ویژه‌‌ای نمودند که جنبه‌های بنیادین معابد بهائی از جمله تواندهی روحانی از طریق آموزش، عبادت و خدمت و تحول فردی و جمعی را شرح می‌داد.

«بنیانی که با اهدافی والا توسّط مردمانی شریف بنا گردیده است.»


بیت‌ العدل اعظم

برنامۀ صبحگاهی این کنفرانس که با تلاوت دعا، بیانات و رقص محلی شروع شد. رنگ‌های شاد و موسیقی، شکوه فرهنگ کامبوج را به نمایش گذاشت. در این برنامه همچنین تعدادی از مسئولان حکومت ملی و محلی و همچنین طراح این بنا و نمایندگان جامعۀ بهائی سخنرانی کردند. نمایش اسلاید
۱۷ تصاویر

برنامۀ صبحگاهی این کنفرانس که با تلاوت دعا، بیانات و رقص محلی شروع شد. رنگ‌های شاد و موسیقی، شکوه فرهنگ کامبوج را به نمایش گذاشت. در این برنامه همچنین تعدادی از مسئولان حکومت ملی و محلی و همچنین طراح این بنا و نمایندگان جامعۀ بهائی سخنرانی کردند.

بیت‌ العدل اعظم در پیام خود اشاره کردند: «بنای مشرق‌الاذکار در باتامبانگ، شاهدی است از درخشش تابان نور ایمان در قلوب احبّای آن سامان. نقشۀ این بنا که کار یک معمار ماهر از اهالی کامبوج است وقار و زیبایی فرهنگ آن ملّت را بازتاب می‌کند‌؛ فنون جدید در آن به کار برده شده ولی با طرح‌های سنّتی منطقه در هم آمیخته است و به یقین متعلّق به سرزمینی است که از آن برخاسته است...، بنیانی که با اهدافی والا توسّط مردمانی شریف بنا گردیده است.»

«امید چنان است که نفوسی که به این بنای عظیم الشّأن وارد می‌شوند روح‌شان به اهتزار آید، عبادت خدای یکتا موجب تقویت پیوند مهر و عطوفت در بین آنان گردد، و محبّت‌شان را نسبت به خداوند از طریق خدمت به اطرافیان ابراز دارند.»

معبد بهائی باتامبانگ نمایش اسلاید
۱۷ تصاویر

معبد بهائی باتامبانگ