فیلم ویدئویی دربارۀ پیشرفت معبد بهائی کلمبیا

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

اگوا ازول (AGUA AZUL), کلمبیا — درحالی‌که جامعه برای اتمام ساخت یک مشرق‌الاذکار محلی بهایی آماده می‌شود، رشته‌ای پایدار از کارهای توسعه و پیشرفت در منطقه نورت دل کوکا (Norte del Cauca) در حال انجام است.

اگرچه مردم این منطقه از کشور شاهد چندین دهه پیشرفت مادی و معنوی چشم‌گیر و غنی بوده‌اند، با اعلان برنامه ساختن این مشرق‌الاذکار در سال ۲۰۱۲، انگیزه‌ای قوی برای جوامع اطراف ایجاد شد تا برای رسیدن به سطح جدیدی از خدمت تلاش کنند، جنبه نیایش و عبادت را در حیات جامعه غنی‌تر سازند و به پیوندهای دوستی و اتحاد استحکام بیشتری بخشند.

ویدئویی که به تازگی منتشر شده، فرآیند پیشرفت‌های اخیر روند ساختن این معبد را که در ماه ژانویه ۲۰۱۷ آغاز شده، نشان می‌دهد.

روند ساخت معبد در شهر ازول (Agua Azul) واقع در منطقه نورت دل کوکا در کلمبیا در حال پیشرفت است. انتظار می‌رود کار ساخت این معبد در اوایل سال ۲۰۱۸ به پایان برسد. نمایش اسلاید
۶ تصاویر

روند ساخت معبد در شهر ازول (Agua Azul) واقع در منطقه نورت دل کوکا در کلمبیا در حال پیشرفت است. انتظار می‌رود کار ساخت این معبد در اوایل سال ۲۰۱۸ به پایان برسد.

پایه‌ریزی بناهای کمکی اطراف معبد هم آغاز شده است. در زمان مناسب، این ساختمان‌های مجاور با رنگ‌های روشن و شاد که در آن منطقه مرسوم است رنگ‌آمیزی خواهند شد.

نورت دل کوکا یکی از ۵ منطقه‌ای است که بیت‌العدل اعظم در سال ۲۰۱۲ برای ساختن مشرق الاذکار محلی برگزیدند. انتظار می‌رود کار ساختن این معبد در اوایل سال ۲۰۱۸ به پایان برسد.