فرد شکتر ٢٠١٧-١٩٢٧

۱۰ بهمن ۱۳۹۵
فرد شکتر ٢٠١٧-١٩٢٧

مرکز جهانی بهائی — آقای فرد شکتر (Fred Schechter)، عضو سابق دارالتبلیغ بین‌المللی در تاریخ ٢٧ ژانویه ۲۰۱۷ در سن هشتاد و نه سالگی در کالیفرنیا در آمریکا درگذشت.

بیت العدل اعظم ترجمۀ پیام زیر را در این ارتباط در تاریخ ۲۹ ژانویه به تمامی محافل ملی ارسال نمودند.

*  *  *

صعود خادم ثابت‌قدم مهربان و خاضع امر الله، فرد شکتر، موجب اندوه عمیق این جمع گردید. توفیقات وسیع او در طیّ ده‌ها سال، ثمرۀ حیاتی است مشحون از تمسّک خالصانه به امر الهی. پس از ایمان به امر مبارک دیری نپایید که جناب شکتر درخواست حضرت ولیّ محبوب امر الله از احبّا در مورد مهاجرت به افریقا را اجابت نمود و به‌ نام فارس حضرت بهاءالله برای سومالی‌لاند فرانسه تسمیه گردید. او به عنوان مهاجر به چند کشور امریکای لاتین نیز سفر نمود. مساعیش در تشویق جوانان ویژگی بارزِ خدماتش طیّ سیزده سال به عنوان مشاور قارّه‌ای درخطّۀ امریکا بود، سال‌هایی که نهایتاً به انتصاب وی به عضویّت دارالتّبلیغ بین‌المللی منتج گردید. درایت، محبّت و شوخ طبعی او توأم با شیوه‌ای عملی و برخوردی دوستانه وی را قادر ساخت که در شرایط مختلف به پیشبرد امر مبارک و پرورش قابلیّت دیگران در خدمت موفّق گردد.

در اعتاب مقدّسۀ علیا، برای ارتقای روح تابناک او که اینک در عالم بالا به همسر عزیزش جولیا ملحق گردیده دعا خواهیم کرد. مراتب تسلیت خود را به سه فرزند و نیز سایر اعضای آن خاندان جلیل ابراز می‌داریم. توصیه می‌نماییم جلسات یاد بود در مشارق اذکار و جوامع بهائی سراسر عالم به افتخار او برگزار گردد.

بیت العدل اعظم