فیلمی که برندۀ چندین جایزه شد قدرت دین را بررسی می‌کند

۲۸ مهر ۱۳۹۴
باغبان، فیلم برندۀ محسن مخملباف، این هفته در دسترس عموم قرار گرفت. (مأخذ: www.makhmalbaf.com)

مرکز جهانی بهائی — محسن مخملباف، کارگردان ایرانی با شهرتی جهانی، فیلم باغبان را که تا بحال برندۀ چند جایزه بوده است در دسترس عموم قرار داده است.

این فیلم که در باغ های دامنۀ کوه کرمل و در اطراف شهرعکّا فیلم برداری شده کاوشی است در مسئلۀ دین که به صورت گفت و شنودی بین یک پدر و پسر مطرح می شود.

پدر و پسر برداشت های متفاوت دو نسل را ارائه می دهند. برای پدر، نقشی که خود آقای مخملباف بازی می کند، دین از توانائی شگفت انگیزی برخوردار است. بحث او این است که هرچند این توانائی تا بحال برای مقاصد مخرّب به کار رفته، اما در مجرای محبت، صلح و بخشش هم مؤثر بوده – و باز هم می تواند باشد.

او در فیلم به پسرش می گوید: « من می‌خواهم ببینم چرا بعضی دین‌ها خشونت می‌آورند، بعضی دین‌ها خشونت نمی‌آورند»

بحث پسر، نقشی که میثم، پسر آقای مخملباف بازی می کند، این است که همۀ ادیان بالاخره به ظلم و خشونت کشیده می شوند. آنچه که در ادامۀ این بحث اوج می گیرد کاوشی پرمحتوا در این زمینه است.

این فیلم که برای اولیّن بار در جشنوارۀ بین المللی فیلم پوسان در کشور کره جنوبی به نمایش گذاشته شد، در جشنوارۀ بین المللی فیلم بیروت برندۀ بهترین فیلم مستند گردید.

این فیلم در سراسر جهان از پوشش وسیع رسانه ها برخوردار بوده است. نیویورک تایمز فیلم را چنین توصیف می کند: «[این فیلم] تبادل افکار و گفتگوی صمیمانه‌ای دربارۀ باور دینی است.» روزنامۀ مردم پسند هندی به نام هندو با استفاده از عبارت «محبت و گفتمانِ این فیلم جالب » دربارۀ فیلم چنین گفت: «[فیلمی] در آنِ واحد عقلانی، هوشمند، شاعرانه، و مهمتر از همه، بسیار پیشرو.»

آقای مخملباف، که بیش از ۲۰ فیلم سینمائی را کارگردانی کرده، برندۀ بیش از ۵۰ جایزه بوده و در بیش از ١٥ جشنواره داور فیلم‌ها بوده است.

فیلم باغبان که در سال ۲۰۱۲ ساخته شد، تا قبل از این هفته فقط در جشنواره های اطراف جهان و در بعضی نقاط به اکران آمده بود.

می توانید فیلم را اینجا ببینید.