نقش رهبران ادیان در دستور کار ٢٠٣٠ سازمان ملل

۲۵ شهریور ۱۳۹۴
نمایندگان ٢٤ گروه دینی در همایش «ایمان به آینده» در بریستُل از هشتم تا نهم سپتامبر شرکت کردند.

بریستُل, بریتانیا — جامعۀ جهانی بهائی (بی آی سی) و نمایندگان ٢٣ ادیان دیگر، ایده ها و برنامه هائی عملی در حمایت از اهداف توسعۀ پایدار (اس دی جی SDG) – با عنوان دستور کار ٢٠٣٠ – (دستور کار اصلی سازمان ملل برای توسعه در ١۵ سال آینده) به سازمان ملل ارائه کردند.

این ایده ها، که «تعهدنامۀ بریستُل» نام گذاری شده، طی رویدادی دو روزه با عنوان «ایمان به آینده» از طرف گروه های متفاوت مذهبی در شهر بریستُل در بریتانیا، از هشتم تا نهم سپتامبر ارائه و مطرح گردید. دو نهاد دیگر نیز میزبان این رویداد بودند برنامۀ توسعۀ سازمان ملل (یو اِن دی پی UNDP) و ائتلاف ادیان و محافظت محیط زیست (ای آر سی ARC)،.

در این نشست، جامعۀ جهانی بهائی (بی آی سی) توضیحاتی در مورد نقش دین در تحقق موفقیت آمیز اهداف توسعۀ پایدار (SDG) ارائه کرد.

در این بیانیه چنین نوشته شده: «از آغاز تاریخ مدوّن، دین یکی از ویژه گی های تمدن انسان بوده و انبوه بی شماری از مردم را بر آن داشته که برای رفاه دیگران قیام کنند. دین، با پایبندی و تعهد به روح بنیانگذار متعالیش، یکی از قدرتمندترین ابزار برای ایجاد الگوهای نوین و سودمند در زندگی فردی و اجتماعی بوده است.»

در عین حال جامعۀ جهانی بهائی تأکید نمود که «رابطۀ بین اعتقاد دینی و خدمت به خیر جمعی به هیچ وجه خود به خود و ناخودآگاهانه نیست.»

آقای دانیال پِرِل، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل، در حال سخنرانی خطاب به حضّار در رویداد «ایمان به آینده» در بریستُل. نمایش اسلاید
۵ تصاویر

آقای دانیال پِرِل، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل، در حال سخنرانی خطاب به حضّار در رویداد «ایمان به آینده» در بریستُل.

و توضیح داد که: «واضح است که هنوز باید در بارۀ چگونگی بیان ایده های اصیل و منیع، در قالب کنش پایدار و متعهدانه، یادگیری های زیادی حاصل شود.»

این بیانیه، فعالیت های جامعۀ بهائی در راستای توسعه را تأکید کرد، از جمله اشاره به طیفی از کوشش های جامعه در بارۀ فرایندهای آموزشی بود به نحوی که در افراد و گروه های اجتماع ظرفیتی به وجود بیاورد که اختیار توسعۀ اخلاقی، اجتماعی، و اقتصادی خود را به دست بگیرند. در بعضی موارد، این فعالیت ها به تدریج تکامل یافته، و به ظهور «توانائی برای ورود به حوزه های پیچیدۀ فعالیت و ایجاد رابطۀ کاری با نهادهای دولتی و جامعۀ مدنی» می‌انجامد.

آقای مارتین پالمر، دبیر کل ائتلاف ادیان و محافظت محیط زیست (ARC)، به تعهد رهبران ادیان، به عنوان نیروئی برای ایجاد خیر اجتماعی در زمینۀ اهداف توسعۀ پایدار (اس دی جی) اشاره و تأکید کرد که این حس وابستگی بر پایۀ میراث دراز مدتی که قرن ها پیش آغاز گشته، بنا شده است.

آقای پُل لَد، مدیر تیم برنامۀ توسعۀ سازمان ملل (یو اِن دی پی) برای پروژۀ توسعۀ پسا-٢٠١۵ ، رسماً تعهدنامۀ بریستُل را از طرف سازمان ملل از جوامع دینی دریافت کرد.

آقای لد، در بارۀ نقش کلیدی رهبران ادیان اظهار داشت: «بیش از ٨٠ درصد مردم جهان تعلق خود را به یکی از ادیان ابراز داشته اند. با علم به این مسأله، روشن است که اگر قرار است اهداف جدید و جهانی توسعۀ پایدار تحقق پذیرد، سازمان ملل باید، در ١۵ سال آینده، با جوامع دینی همکاری نزدیک داشته باشد.»

آقای دانیال پِرِل، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل، در بارۀ نیروی تقلیب و تحول برانگیز دین اظهار نظر کرد که می تواند از انگیزه های انسان در عمیق ترین سطوح بهربرداری کند.

آقای پِرِل خطاب به حضّار گفت: «ما همه می توانیم مصادیقی، گرچه به ظاهر ناچیز، را به یاد آوریم که گویای چگونگی تقلیب قلوب و افکار و زندگی ها به دست پیام آوران ادیان در طی تاریخ بوده است.»

«این اعمال ناچیز، وقتی با خلوص نیّت همراه باشد، کُلّ دنیا را تغییر می دهند. اکنون ما از این فرصت برخورداریم که خود را به تلاشی جهانی و همگانی متعهد کنیم که ملل دنیا با آن موافقت کرده اند. ما می توانیم این آغاز نوین را به آغازی تقلیبی تبدیل کنیم.»

تعهدنامۀ بریستُل طی این ماه به مجمع عمومی سازمان ملل، هنگامی که اهداف توسعۀ پایدار (SDG) رسماً پذیرفته شود، ارائه داده خواهد شد.