بهائیان قبیلۀ لوندا به آیندۀ خود می‌اندیشند

۸ مرداد ۱۳۹۴
بیش از ٥٥۰ بهائی لوندا در مورد مشارکتشان در توسعۀ قوم خود به گفتگو مشغولند.

می‌نی‌لونگا, زامبیا — روز دوّم مرداد (۲۴ ژوئیه) صدها بهائی از قبیلۀ لوندا در منطقۀ شمال غربی کشور زامبیا گرد هم آمدند تا تاریخ خود را جشن بگیرند و در مورد مشارکت‌شان در پیشرفت و توسعۀ قوم خود به مشورت بپردازند.

افراد از تمام رده‌های سنی در این همایش گرد هم آمدند و در مورد چگونگی کاربرد تعالیم آئین بهائی در پیشرفت اجتماع خود به گفتگو پرداختند. آنها جنبه های گوناگون فرهنگ خود را با توجه به اصول روحانی آئین بهائی بررسی کرده، مشخص نمودند که کدامیک از این جوانب فرهنگی به ترقی اجتماع آنها کمک می کند و باید ادامه یابد، و کدامیک را می‌توان کنار گذاشت.

یکی از شرکت کنندگان در آن همایش، رئیس اِن تامبو (Chief Ntambu)، از رهبران قبیله‌ای آن ناحیه و عضو جامعۀ بهائی بود. او به بیش از ٥٥۰ شرکت کنندۀ پر از شوق زن و مرد و پیر و جوان گفت: «ما باید فرهنگی جدید عرضه کنیم و هویتی تازه بر مبنای اصول سازندۀ دین خود بنا کنیم.»

شرکت کنندگان در فضای روحانی و پر شوری که با رقص و آواز همراه بود، در مورد مسائلی چون تقویت پایه های حیات خانواده، آموزش جوانان به ویژه دختران، و در مورد مشارکت مؤثر در رفاه مادی و معنوی جامعه از طریق چارچوب اخلاقیِ الهام گرفته از آئین بهائی به مشورت پرداختند.

یکی از آقایان مسن تر در این همایش سه روزه گفت: «اگر ما بهترین آموزش را به بچه های خود ارائه نکنیم و به ترقی اخلاقی و علمی آنها علاقه ای نشان ندهیم، عادات منفی رایج به نسل های آیندۀ ما منتقل خواهد شد.»

رقص و آوازهای سنتی برای خوش آمدگوئی به شرکت کنندگان در کنفرانس. نمایش اسلاید
۸ تصاویر

رقص و آوازهای سنتی برای خوش آمدگوئی به شرکت کنندگان در کنفرانس.

خانم جوانی گفت: «والدین باید هم به خودشان در بارۀ اهمیت ازدواج آموزش بدهند و هم در این مورد با بچه های خود گفتگوهائی پرمعنی داشته باشند.»

شرکت کنندگان با تبادل افکار توانستند مسیر پیشرفت مردم خود را در پنج دهۀ گذشته دنبال کرده و مشخص نمایند که چه قدم‌هائی را باید در حال حاظر در دهکده ها و شهرهایشان که بخش هائی از کشورهای آنگولا (Angola)، جمهوری دموکراتیک کنگو(The Democratic Republic of Congo)، و زامبیا (Zambia) را تشکیل می دهد، با یکدیگر بردارند.