همایش، بحث و گفتگو دربارۀ اجتماع سکولار، دین و منافع عمومی را بازنگری می کند

۱۵ فروردین ۱۳۹۴