رادیو بهائی شیلی: آرشیو صدای ملی فرهنگ ماپوچه، رنگ زندگی می‌گیرد

۲۴ اسفند ۱۴۰۲

رادیو بهائی در شیلی پروژه آرشیو ملی را راه‌اندازی می‌کند و فهرست چهار دهه ضبط برنامه‌های فرهنگی ماپوچه از طریق هنر، داستان‌گویی و گفتگوها را فهرست‌بندی می‌کند.


لوکزامبورگ: غلبه بر انفعال از طریق جامعه‌سازی
گفتمان‌های عمومی
۲:۴ دقیقه

لوکزامبورگ: غلبه بر انفعال از طریق جامعه‌سازی

#داستان_ما_یکیست: یادآوری سالی که هنر الهام‌بخش تفکر و تامل در جهان شد
آزار و اذیت بهائیان ایران
۲:۵۰ دقیقه

#داستان_ما_یکیست: یادآوری سالی که هنر الهام‌بخش تفکر و تامل در جهان شد

جامعه جهانی بهائی نیویورک: استقبال از وابستگی متقابل و هویت مشترک نوع بشر
گفتمان‌های عمومی
۲:۱۵ دقیقه

جامعه جهانی بهائی نیویورک: استقبال از وابستگی متقابل و هویت مشترک نوع بشر

«بارقه نور و امید»: گشایش معبد بهائی در پاپوآ گینه نو
معابد بهائی
۴:۴۶ دقیقه

«بارقه نور و امید»: گشایش معبد بهائی در پاپوآ گینه نو

«تسکینی برای نوع بشر»: برگزاری مراسم صدمین سالگرد توسط بهائیان هند در معبد نیلوفر آبی
معابد بهائی
۳:۴ دقیقه

«تسکینی برای نوع بشر»: برگزاری مراسم صدمین سالگرد توسط بهائیان هند در معبد نیلوفر آبی

آرامگاه حضرت عبدالبهاء: آغاز کار روی سیستم‌های ساختمان و سطوح خارجی
آرامگاه حضرت عبدالبهاء
۲:۳۲ دقیقه

آرامگاه حضرت عبدالبهاء: آغاز کار روی سیستم‌های ساختمان و سطوح خارجی

کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد: نقش حیاتی موسسات در ترویج برابری جنسیتی
گفتمان‌های عمومی
۴:۱ دقیقه

کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد: نقش حیاتی موسسات در ترویج برابری جنسیتی

جوانان: جامعه جهانی بهائی بر نقش اساسی جوانان در تحول اجتماعی تاکید می‌کند
گفتمان‌های عمومی
۱:۴۳ دقیقه

جوانان: جامعه جهانی بهائی بر نقش اساسی جوانان در تحول اجتماعی تاکید می‌کند

جامعه جهانی‌ بهائی نیویورک: بازنگری نقش موسسات در ایجاد اجتماعاتی با برابری جنسیتی
گفتمان‌های عمومی
۱:۲۴ دقیقه

جامعه جهانی‌ بهائی نیویورک: بازنگری نقش موسسات در ایجاد اجتماعاتی با برابری جنسیتی